Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Turniej online
plakat track mania 03 2021 net

Regulamin Turnieju
Szczurowa E-Sport Cup 2021

§ 1

1. Organizatorem turnieju Szczurowa E-Sport Cup 2021 jest Wójt Gminy Szczurowa – Zbigniew
Moskal oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
2. Uczestnikiem turnieju może zostać każda osoba zamieszkująca Gminę Szczurowa, która przesłała wypełniony i podpisany załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 w przypadku osób niepełnoletnich lub załącznik nr 1a oraz załącznik nr 2 w przypadku osób pełnoletnich na adres e-mail: [email protected]. Załączniki można również dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej na adres 32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4.
3. Zgłoszenia można dokonać w każdym momencie trwania turnieju, ale nie później niż na 3 dni przed jego zakończeniem.
4. Po dostarczeniu wypełnionych załączników, uczestnik otrzymuje hasło do serwera.
5.Każdy uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną, odpowiednią wersję gry – instrukcja krok po kroku znajduje się na stronie Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej w Zakładce Szczurowa E-Sport Cup 2021.

§2

1. Turniej Szczurowa E-Sport Cup 2021 będzie trwał w okresie od 15.03.2021 roku do 11.04.2021
roku włącznie.
2. Po zakończeniu turnieju wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej oraz Gminy Szczurowa w ciągu 3 dni roboczych.
3. Odbiór nagród nastąpi po indywidualnym ustaleniu terminu ze zwycięzcami.

§3

1. Każdy z uczestników po otrzymaniu hasła do serwera ma możliwość przejechania 10 różnych tras.
2. Trasy zmieniają się automatycznie co 10 minut.
3. Turniej wygrywa osoba, która osiągnie najniższą sumę czasów z wszystkich 10 torów.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest podać nazwę użytkownika/nick postaci z gry w karcie zgłoszenia (załącznik nr1 lub nr1a) w celu późniejszego przypisania konkretnego konta do jego właściciela. Brak podania tych danych będzie uniemożliwiał ewentualne przekazanie nagrody zwycięzcy w momencie zajęcia przez niego jednego z trzech, pierwszych miejsc.
5. Konto w grze należy utworzyć przed wysłaniem zgłoszenia/załączników aby upewnić się, że
wybrany przez uczestnika nick/nazwa użytkownika nie jest zajęta.
6. W przypadku utraty konta lub zmiany nazwy użytkownika, uczestnik turnieju zobowiązany jest fakt ten zgłosić mailowo na adres: [email protected] z prośbą o zmianę danych na karcie zgłoszenia.
7. Zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w grę lub wykorzystywania jej błędów w celu osiągnięcia lepszego wyniku.
8. Na serwerze obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów. Serwer zabezpieczony jest
filtrem, który po wyłapaniu słów powszechnie używanych za obraźliwe nakłada na konto ban
permanentny.
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady Fair Play.

§ 4

Za udział w konkursie przewidziane są nagrody:
1. I miejsce – Konsola Sony PlayStation 4
2. II miejsce – Zestaw Gracza
3. III miejsce – Zestaw Gracza

§ 5

1. Organizator uprawniony jest do dokonania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Turnieju.
2. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej
www.gck-szczurowa.pl
3. Regulamin wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.gck-szczurowa.pl
4. W razie problemów technicznych kontaktować należy się z osobą odpowiedzialną za utrzymanie serwera, pod numerem telefonu 570984400.
5. Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU
Szczurowa E-Sport Cup 2021

1) Otwieramy stronę https://store.steampowered.com

2) Instalujemy aplikację “STEAM” i tworzymy w tej aplikacji konto
3) logujemy sie do założonego konta
4) Szukamy na stronie gry„TrackMania NationsForever”

5) Ściągamy grę klikając ikonę “Zagraj”

6) Po instalacji uruchamiamy grę.
7) Tworzymy konto

zrzut 4

8) Po utworzeniu konta dodajemy serwer do ulubionych

A) Aby to zrobić wybieramy “Eksplorator”

B) Jak w zwykłej przeglądarce internetowej wpisujemy następujący adres:
tmtp://#addfavourite=pixel_czchow

9) Uruchamiamy serwer
A)  Wybieramy “Internet”

B) Wybieramy “Ulubione”

C) Wybieramy Serwer “E-sport Szczurowa 2021”

Kalendarium wydarzeń
01 cze 2024

Gminny Dzień Dziecka

Szczurowa
03 cze 2024

Dzień Dziecka – PSP Wola Przemykowska

Wola Przemykowska
04 cze 2024

Dzień Dziecka – ZSiP Szczurowa

Szczurowa
Nie odnaleziono wydarzeń!
Skip to content