s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Projekty

WYKAZ PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH
PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU
W SZCZUROWEJ

Tytuł Projektu: Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim

Nazwa organizacji: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Wartość całkowita: w realizacji

Kwota dofinansowania: w realizacji


Tytuł Projektu: Książką połączeni – promocja czytelnictwa w Gminie Szczurowa

Nazwa organizacji: MKiDN

Wartość całkowita: 8 376,75 zł

Kwota dofinansowania: 6 550,00 zł


Tytuł Projektu: Przez zabawę do poznania książki – prowadzenie zajęć czytelniczo manualnych dla dzieci i młodzieży

Nazwa organizacji: MKiDN

Wartość całkowita: 10 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 400,00 zł


Tytuł Projektu: W Forest Gram

Nazwa organizacji: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Wartość całkowita: 10 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 500,00 zł


Tytuł Projektu: Młodzi duchem – spotkajmy się w GCK

Nazwa organizacji: Fundacja BGK

Wartość całkowita: 19 214,00 zł

Kwota dofinansowania: 14 818,00 zł

Tytuł Projektu: Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim

Nazwa organizacji: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Wartość całkowita:

Kwota dofinansowania:


Tytuł Projektu: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa w Warszawie

Wartość całkowita: 25 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł


Tytuł Projektu: Raz, dwa, trzy – czytam ja czytasz ty

Nazwa organizacji: MKiDN

Wartość całkowita: 9 889,75 zł

Kwota dofinansowania: 8 893,00 zł

Tytuł Projektu: „Nippon-koku w szczurowskim GOKu”

Nazwa organizacji: Fundacja Dzieci i Młodzieży

Wartość całkowita: 11 290,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 470,00 zł


Tytuł Projektu: Razem dla innych wspólnie dla siebie – Biblioteka miejscem spotkań pokoleń

Nazwa organizacji: Fundacja ORLEN

Wartość całkowita: 9000,00 zł

Kwota dofinansowania: 7500,00 zł


Tytuł Projektu: ART-SQUAT

Nazwa organizacji: Fundacja Dzieci i Młodzieży

Wartość całkowita: 11 019,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 500,00 zł


Tytuł Projektu: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa
w Warszawie

Wartość całkowita: 21 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 21 900,00 zł

Tytuł Projektu: Doposażenie obiektów działających w sferze kultury na terenie Gminy Szczurowa 

Nazwa organizacji: Departament Funduszy Europejskich

Wartość całkowita: 60 050,60 zł

Kwota dofinansowania: 37 831,00 zł


Tytuł Projektu: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa w Warszawie

Wartość całkowita: 9 860,00 zł

Kwota dofinansowania: 9 860,00 zł


Tytuł Projektu: Zagospodarowanie terenu wokół pola namiotowego w Dołędze wraz z montażem elementów małej infrastruktury turystycznej.

Nazwa organizacji: Departament Funduszy Europejskich

Wartość całkowita: 68 520,05 zł

Kwota dofinansowania: 38 178,00 zł

Tytuł Projektu: Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych, Instrumentalistów, Grup śpiewaczych i śpiewaków Ludowych

Nazwa organizacji: Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wartość całkowita: 61292.59 zł

Kwota dofinansowania: 2500.00 zł
Tytuł Projektu: Atlas małej ojczyzny – mikrotoponimia regionu szczurowskiego

Nazwa organizacji: Narodowe Centrum Kultury

Wartość całkowita: 46200.00 zł

Kwota dofinansowania: 28715.66 zł
Tytuł Projektu: Uscianskie bajanie- dzialamy z pasja poprzez rozwijanie kreatywnosci i twórczosci plastycznej oraz rekodziela ludowego.

Nazwa organizacji: Fundacja Banku Zachodniego WBK ,,Tu mieszkam, tu zmieniam”

Wartość całkowita: 5100.00 zł

Kwota dofinansowania: 4000,00 zł
Tytuł Projektu: Bukiet Szczurowski

Nazwa organizacji: Narodowe Centrum Kultury

Wartość całkowita: 43 000.00 zł

Kwota dofinansowania: 37 000.00 zł
Tytuł Projektu: Satyrycznie, ale z moralem

Nazwa organizacji: Polsko – Amerykanska Fundacja Wolnosci oraz Polska Fundacja Dzieci i Mlodziezy

Wartość całkowita: 10 800.00 zł

Kwota dofinansowania: 8400.00 zł
Tytuł Projektu: Aktywnie i zdrowo spedzam czas

Nazwa organizacji: Fundacja PZU

Wartość całkowita: 7000.00 zł

Kwota dofinansowania: 5810.00 zł
Tytuł Projektu: „Przebudowa i remont na cele działalności statutowej poddasza budynku głównego Centrum Kultury w Szczurowej”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 584 169,00 zł

Kwota dofinansowania: 423 000,00 zł
Tytuł Projektu: Fundacja Wspomagania Wsi „Pożyteczne Ferie 2014”

Nazwa organizacji: „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach” Świetlica Środowiskowa w Zaborowie

Wartość całkowita: 12 495,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł
Tytuł Projektu: Fundacja Wspomagania Wsi – „Pożyteczne Ferie 2014”

Nazwa organizacji: Nie zapominajmy o naszych sąsiadach” – Świetlica Środowiskowa w Uściu Solnym

Wartość całkowita: 2 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł
Tytuł Projektu: „Podniesienie atrakcyjności i prestiżu Orkiestr Dętych z Gminy Szczurowa poprzez wyposażenie członków Orkiestry Dętej z Uścia Solnego i Szczurowej w instrumenty muzyczne i koszule reprezentacyjne”.

Nazwa organizacji: PROW LGD – Małe Projekty

Wartość całkowita: 15 131,77 zł

Kwota dofinansowania: 9 841,28 zł
Tytuł Projektu: „Kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów i doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Szczurowa”

Nazwa organizacji: PROW LGD – Małe Projekty

Wartość całkowita: 24 182,66 zł

Kwota dofinansowania: 15 968,36 zł
Tytuł Projektu: XXXII Festiwal „Krakowski Wianek”

Nazwa organizacji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Turystyki, Sportu i Promocji – program „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa 2014”

Wartość całkowita: 5000,00 zł
Tytuł Projektu: Pismo o przyznanie środków finansowych na współorganizacje imprezy „XXXII Krakowski Wianek”

Nazwa organizacji: Zarząd Starostwa Powiatowego

Wartość całkowita: 6 000,00 zł
Tytuł Projektu: III Piknik Modelarski

Nazwa organizacji: Zarząd Starostwa Powiatowego

Wartość całkowita: 5 000,00 zł
Tytuł Projektu: III Piknik Modelarski

Nazwa organizacji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Turystyki, Sportu i Promocji – program „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa 2014” II edycja

Wartość całkowita: 4 000,00 zł
Tytuł Projektu: „Pastuszkowe Granie… – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w formie nagrania wideoklipów oraz wydanie materiałów promocyjnych” (foldery + torby promocyjne)

Nazwa organizacji: PROW LGD – Małe Projekty

Wartość całkowita: 27 455,60 zł

Kwota dofinansowania: 20 176,00 zł
Tytuł Projektu: „Utworzenie pola namiotowego w Dołędze dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających gminę”

Nazwa organizacji: PROW LGD – Małe Projekty

Wartość całkowita: 68 560,56 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Tytuł Projektu: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Nazwa organizacji: Program Biblioteki Narodowej w Warszawie

Wartość całkowita: 22 516,00 zł

Kwota dofinansowania: 9 060,00 zł
Tytuł Projektu: Z komputerem za pan brat – kursy komputerowe II stopnia dla zaawansowanych

Nazwa organizacji: Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy

Wartość całkowita: 42 115.00 zł

Kwota dofinansowania: 42 115.00 zł
Tytuł Projektu: “Kultywowanie i promocja najcenniejszych wartości i dorobku kultury ludowej regionu krakowskiego Małopolski poprzez zorganizowanie uroczystej jubileuszowej, 30-tej edycji Festiwalu “Krakowski Wianek” w Szczurowej

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 41450,43 zł

Kwota dofinansowania: 25000 zł
Tytuł Projektu: I Piknik Modelarski – zlot zrzeszeń i pasjonatów modelarstwa”

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 25194,63 zł

Kwota dofinansowania: 17 091,53 zł
Tytuł Projektu: I Piknik Modelarski – zlot zrzeszeń i pasjonatów modelarstwa”

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 25194,63 zł

Kwota dofinansowania: 17 091,53 zł
Tytuł Projektu: “Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w postaci wydania książki i nagrania utworów muzycznych”

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 16 926,50 zł

Kwota dofinansowania: 12 824 zł
Tytuł Projektu: “ScuroskoMagierecka – warsztaty i zakup strojów dla młodzieżowego zespołu ludowego w Szczurowej”

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 30 200 zł

Kwota dofinansowania: 24 160 zł
Tytuł Projektu: “XXXI Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych “Krakowski Wianek” im. J. Cierniaka”

Nazwa organizacji: Program Kultura – Interwencje ze środków Narodowego Centrum Kultury 2013

Wartość całkowita: 67 758,08 zł

Kwota dofinansowania: 28 695,55 zł
Tytuł Projektu: „Poszerzenie oferty kulturalno-oświatowej świetlicy działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczurowej poprzez zakup wyposażenia”

Nazwa organizacji: PROW LGD – Małe Projekty

Wartość całkowita: 23 044,80 zł

Kwota dofinansowania: 14 309,68 zł
Tytuł Projektu: „Przez zabawę do recyklingu – konkurs połączony z warsztatami”

Nazwa organizacji: PROW LGD – Małe Projekty

Wartość całkowita: 5 357,65 zł

Kwota dofinansowania: 3 694,08 zł
Tytuł Projektu: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Nazwa organizacji: Program Biblioteki Narodowej w Warszawie

Wartość całkowita: 29 124,00 zł

Kwota dofinansowania: 7 680,00 zł
Tytuł Projektu: Program Orange dla bibliotek

Nazwa organizacji: Fundacja Orange

Wartość całkowita: 845 zł

Kwota dofinansowania: 845 zł
Tytuł Projektu: Pismo o przyznanie środków finansowych na współorganizacje imprezy „XXXI Krakowski Wianek”

Nazwa organizacji: Zarząd Starostwa Powiatowego

Wartość całkowita: 6 000,00 zł
Tytuł Projektu: III Piknik Modelarski

Nazwa organizacji: Zarząd Starostwa Powiatowego

Wartość całkowita: 5 000,00 zł
Tytuł Projektu: III Piknik Modelarski

Nazwa organizacji: Zarząd Starostwa Powiatowego

Wartość całkowita: 5 000,00 zł
Tytuł Projektu: XXXI Festiwal „Krakowski Wianek”

Nazwa organizacji:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wartość całkowita: 6000,00 zł
Tytuł Projektu: „Przebudowa i remont na cele działalności statutowej poddasza budynku głównego Centrum Kultury w Szczurowej”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 584 169,00 zł

Kwota dofinansowania: 423 000,00 zł
Tytuł Projektu: Komputer i Internet -nowoczesne umiejętności dla mieszkańców obszarów wiejskich II

Nazwa organizacji: Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy

Wartość całkowita: 49 875.00 zł

Kwota dofinansowania: 49 875.00 zł
Tytuł Projektu: Przygotowanie dokumentacji technicznej do adaptacji poddasza na cele działalności statutowej wraz z wymianą konstrukcji dachowej budynku głównego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 40 000.00 zł

Kwota dofinansowania: 30 000.00 zł
Tytuł Projektu: “Komputer i Internet –nowoczesne umiejętności dla mieszkańców obszarów wiejskich”

Nazwa organizacji: Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość całkowita: 49 715,00 zł

Kwota dofinansowania: 49 715,00 zł
Tytuł Projektu: “Szach-Mat! Młodzi Szachiści debiutują w Szczurowej”

Nazwa organizacji: Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość całkowita: 435 370,00 zł

Kwota dofinansowania: 35 370,00 zł
Tytuł Projektu: “Akcja Młodych” w Szczurowej

Nazwa organizacji: Program “Młodzież w Działaniu” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Wartość całkowita: 19 512,73 zł

Kwota dofinansowania: 19 512,73 zł
Tytuł Projektu: “ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 24 970,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 800,00 zł

Tytuł Projektu: Remont Sali widowiskowej z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 553 748,65 zł

Kwota dofinansowania: 334 731,00 zł


Tytuł Projektu: POWÓDŹ POMAGAMY!

Nazwa organizacji: FUNDACJA POMAGAMY Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Wartość całkowita: 15 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł


Tytuł Projektu: ZAKUP STROJÓW KRAKOWSKICH, OBUWIA I AKOREDEONU DLA POJAWIAN

Nazwa organizacji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wartość całkowita: 20 983,20 zł

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł


Tytuł Projektu: “ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 21 002,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 780,00 zł


Tytuł Projektu: “Komputer i Internet –nowoczesne umiejętności dla mieszkańców obszarów wiejskich”

Nazwa organizacji: Europejski Fundusz Społeczny
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość całkowita: 49 715,00 zł

Kwota dofinansowania: 49 715,00 zł


Tytuł Projektu: “Szach-Mat! Młodzi Szachiści debiutują w Szczurowej”

Nazwa organizacji: Europejski Fundusz Społeczny
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość całkowita: 35 370,00 zł

Kwota dofinansowania: 35 370,00 zł

Tytuł Projektu: “ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 20 300,00 zł

Kwota dofinansowania: 5 300,00 zł


Tytuł Projektu: XXVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych “KRAKOWSKI WIANEK” im. J. Cierniaka

Nazwa organizacji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wartość całkowita: 33 470,97 zł

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł


Tytuł Projektu: Remont Sali widowiskowej z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 553 748,65 zł

Kwota dofinansowania: 334 731,00 zł

Tytuł Projektu: “BĘBNIĆ KAŻDY MOŻE, TROCHĘ LEPIEJ, TROCHĘ GORZEJ”

Nazwa organizacji: Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce HORYZONTY

Wartość całkowita: 7 975,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł


Tytuł Projektu: “SILNE BRZMIENIE ŁĄCZY POKOLENIA..”

Nazwa organizacji: Działaj Lokalnie HORYZONTY Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce HORYZONTY

Wartość całkowita: 10 075,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł


Tytuł Projektu: “ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 28 260,00 zł

Kwota dofinansowania: 13 260,00 zł

Tytuł Projektu: “ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 28 260,00 zł

Kwota dofinansowania: 13 260,00 zł

Kalendarium wydarzeń
17 - 21 sty 2022

Ferie jak z bajki czyli podróż do niesamowitego Świata Disney’a

GCKCiS Szczurowa
18 sty 2022

Spektakl “Jasełka z humorem”

Szczurowa
29 sty 2022

Koncert Krakowskiej Orkiestry Salonowej

GCKCiS Szczurowa
Nie odnaleziono wydarzeń!
Warto zobaczyć
Galeria
Nasza gazeta
Transmisja na żywo

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać informacje na bieżąco.

Gminne Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4
NIP: 869-16-62-296
REGON: 850396669

Godziny pracy: 
poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 16:00
środa: 8:00 – 16:00
czwartek: 8:00 – 16:00
piątek: 8:00 – 16:00

gck-szczurowa

Znajdziesz nas na