Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Projekty

WYKAZ PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH
PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU
W SZCZUROWEJ

Tytuł Projektu: Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim

Nazwa organizacji: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Wartość całkowita: w realizacji

Kwota dofinansowania: w realizacji


Tytuł Projektu: Książką połączeni – promocja czytelnictwa w Gminie Szczurowa

Nazwa organizacji: MKiDN

Wartość całkowita: 8 376,75 zł

Kwota dofinansowania: 6 550,00 zł


Tytuł Projektu: Przez zabawę do poznania książki – prowadzenie zajęć czytelniczo manualnych dla dzieci i młodzieży

Nazwa organizacji: MKiDN

Wartość całkowita: 10 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 400,00 zł


Tytuł Projektu: W Forest Gram

Nazwa organizacji: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Wartość całkowita: 10 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 500,00 zł


Tytuł Projektu: Młodzi duchem – spotkajmy się w GCK

Nazwa organizacji: Fundacja BGK

Wartość całkowita: 19 214,00 zł

Kwota dofinansowania: 14 818,00 zł

Tytuł Projektu: Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim

Nazwa organizacji: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Wartość całkowita:

Kwota dofinansowania:


Tytuł Projektu: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa w Warszawie

Wartość całkowita: 25 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł


Tytuł Projektu: Raz, dwa, trzy – czytam ja czytasz ty

Nazwa organizacji: MKiDN

Wartość całkowita: 9 889,75 zł

Kwota dofinansowania: 8 893,00 zł

Tytuł Projektu: „Nippon-koku w szczurowskim GOKu”

Nazwa organizacji: Fundacja Dzieci i Młodzieży

Wartość całkowita: 11 290,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 470,00 zł


Tytuł Projektu: Razem dla innych wspólnie dla siebie – Biblioteka miejscem spotkań pokoleń

Nazwa organizacji: Fundacja ORLEN

Wartość całkowita: 9000,00 zł

Kwota dofinansowania: 7500,00 zł


Tytuł Projektu: ART-SQUAT

Nazwa organizacji: Fundacja Dzieci i Młodzieży

Wartość całkowita: 11 019,00 zł

Kwota dofinansowania: 8 500,00 zł


Tytuł Projektu: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa
w Warszawie

Wartość całkowita: 21 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 21 900,00 zł

Tytuł Projektu: Doposażenie obiektów działających w sferze kultury na terenie Gminy Szczurowa 

Nazwa organizacji: Departament Funduszy Europejskich

Wartość całkowita: 60 050,60 zł

Kwota dofinansowania: 37 831,00 zł


Tytuł Projektu: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa w Warszawie

Wartość całkowita: 9 860,00 zł

Kwota dofinansowania: 9 860,00 zł


Tytuł Projektu: Zagospodarowanie terenu wokół pola namiotowego w Dołędze wraz z montażem elementów małej infrastruktury turystycznej.

Nazwa organizacji: Departament Funduszy Europejskich

Wartość całkowita: 68 520,05 zł

Kwota dofinansowania: 38 178,00 zł

Tytuł Projektu: Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych, Instrumentalistów, Grup śpiewaczych i śpiewaków Ludowych

Nazwa organizacji: Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wartość całkowita: 61292.59 zł

Kwota dofinansowania: 2500.00 zł
Tytuł Projektu: Atlas małej ojczyzny – mikrotoponimia regionu szczurowskiego

Nazwa organizacji: Narodowe Centrum Kultury

Wartość całkowita: 46200.00 zł

Kwota dofinansowania: 28715.66 zł
Tytuł Projektu: Uscianskie bajanie- dzialamy z pasja poprzez rozwijanie kreatywnosci i twórczosci plastycznej oraz rekodziela ludowego.

Nazwa organizacji: Fundacja Banku Zachodniego WBK ,,Tu mieszkam, tu zmieniam”

Wartość całkowita: 5100.00 zł

Kwota dofinansowania: 4000,00 zł
Tytuł Projektu: Bukiet Szczurowski

Nazwa organizacji: Narodowe Centrum Kultury

Wartość całkowita: 43 000.00 zł

Kwota dofinansowania: 37 000.00 zł
Tytuł Projektu: Satyrycznie, ale z moralem

Nazwa organizacji: Polsko – Amerykanska Fundacja Wolnosci oraz Polska Fundacja Dzieci i Mlodziezy

Wartość całkowita: 10 800.00 zł

Kwota dofinansowania: 8400.00 zł
Tytuł Projektu: Aktywnie i zdrowo spedzam czas

Nazwa organizacji: Fundacja PZU

Wartość całkowita: 7000.00 zł

Kwota dofinansowania: 5810.00 zł
Tytuł Projektu: „Przebudowa i remont na cele działalności statutowej poddasza budynku głównego Centrum Kultury w Szczurowej”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 584 169,00 zł

Kwota dofinansowania: 423 000,00 zł
Tytuł Projektu: Fundacja Wspomagania Wsi „Pożyteczne Ferie 2014”

Nazwa organizacji: „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach” Świetlica Środowiskowa w Zaborowie

Wartość całkowita: 12 495,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł
Tytuł Projektu: Fundacja Wspomagania Wsi – „Pożyteczne Ferie 2014”

Nazwa organizacji: Nie zapominajmy o naszych sąsiadach” – Świetlica Środowiskowa w Uściu Solnym

Wartość całkowita: 2 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł
Tytuł Projektu: „Podniesienie atrakcyjności i prestiżu Orkiestr Dętych z Gminy Szczurowa poprzez wyposażenie członków Orkiestry Dętej z Uścia Solnego i Szczurowej w instrumenty muzyczne i koszule reprezentacyjne”.

Nazwa organizacji: PROW LGD – Małe Projekty

Wartość całkowita: 15 131,77 zł

Kwota dofinansowania: 9 841,28 zł
Tytuł Projektu: „Kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów i doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Szczurowa”

Nazwa organizacji: PROW LGD – Małe Projekty

Wartość całkowita: 24 182,66 zł

Kwota dofinansowania: 15 968,36 zł
Tytuł Projektu: XXXII Festiwal „Krakowski Wianek”

Nazwa organizacji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Turystyki, Sportu i Promocji – program „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa 2014”

Wartość całkowita: 5000,00 zł
Tytuł Projektu: Pismo o przyznanie środków finansowych na współorganizacje imprezy „XXXII Krakowski Wianek”

Nazwa organizacji: Zarząd Starostwa Powiatowego

Wartość całkowita: 6 000,00 zł
Tytuł Projektu: III Piknik Modelarski

Nazwa organizacji: Zarząd Starostwa Powiatowego

Wartość całkowita: 5 000,00 zł
Tytuł Projektu: III Piknik Modelarski

Nazwa organizacji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Turystyki, Sportu i Promocji – program „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa 2014” II edycja

Wartość całkowita: 4 000,00 zł
Tytuł Projektu: „Pastuszkowe Granie… – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w formie nagrania wideoklipów oraz wydanie materiałów promocyjnych” (foldery + torby promocyjne)

Nazwa organizacji: PROW LGD – Małe Projekty

Wartość całkowita: 27 455,60 zł

Kwota dofinansowania: 20 176,00 zł
Tytuł Projektu: „Utworzenie pola namiotowego w Dołędze dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających gminę”

Nazwa organizacji: PROW LGD – Małe Projekty

Wartość całkowita: 68 560,56 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Tytuł Projektu: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Nazwa organizacji: Program Biblioteki Narodowej w Warszawie

Wartość całkowita: 22 516,00 zł

Kwota dofinansowania: 9 060,00 zł
Tytuł Projektu: Z komputerem za pan brat – kursy komputerowe II stopnia dla zaawansowanych

Nazwa organizacji: Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy

Wartość całkowita: 42 115.00 zł

Kwota dofinansowania: 42 115.00 zł
Tytuł Projektu: “Kultywowanie i promocja najcenniejszych wartości i dorobku kultury ludowej regionu krakowskiego Małopolski poprzez zorganizowanie uroczystej jubileuszowej, 30-tej edycji Festiwalu “Krakowski Wianek” w Szczurowej

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 41450,43 zł

Kwota dofinansowania: 25000 zł
Tytuł Projektu: I Piknik Modelarski – zlot zrzeszeń i pasjonatów modelarstwa”

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 25194,63 zł

Kwota dofinansowania: 17 091,53 zł
Tytuł Projektu: I Piknik Modelarski – zlot zrzeszeń i pasjonatów modelarstwa”

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 25194,63 zł

Kwota dofinansowania: 17 091,53 zł
Tytuł Projektu: “Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w postaci wydania książki i nagrania utworów muzycznych”

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 16 926,50 zł

Kwota dofinansowania: 12 824 zł
Tytuł Projektu: “ScuroskoMagierecka – warsztaty i zakup strojów dla młodzieżowego zespołu ludowego w Szczurowej”

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 30 200 zł

Kwota dofinansowania: 24 160 zł
Tytuł Projektu: “XXXI Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych “Krakowski Wianek” im. J. Cierniaka”

Nazwa organizacji: Program Kultura – Interwencje ze środków Narodowego Centrum Kultury 2013

Wartość całkowita: 67 758,08 zł

Kwota dofinansowania: 28 695,55 zł
Tytuł Projektu: „Poszerzenie oferty kulturalno-oświatowej świetlicy działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczurowej poprzez zakup wyposażenia”

Nazwa organizacji: PROW LGD – Małe Projekty

Wartość całkowita: 23 044,80 zł

Kwota dofinansowania: 14 309,68 zł
Tytuł Projektu: „Przez zabawę do recyklingu – konkurs połączony z warsztatami”

Nazwa organizacji: PROW LGD – Małe Projekty

Wartość całkowita: 5 357,65 zł

Kwota dofinansowania: 3 694,08 zł
Tytuł Projektu: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

Nazwa organizacji: Program Biblioteki Narodowej w Warszawie

Wartość całkowita: 29 124,00 zł

Kwota dofinansowania: 7 680,00 zł
Tytuł Projektu: Program Orange dla bibliotek

Nazwa organizacji: Fundacja Orange

Wartość całkowita: 845 zł

Kwota dofinansowania: 845 zł
Tytuł Projektu: Pismo o przyznanie środków finansowych na współorganizacje imprezy „XXXI Krakowski Wianek”

Nazwa organizacji: Zarząd Starostwa Powiatowego

Wartość całkowita: 6 000,00 zł
Tytuł Projektu: III Piknik Modelarski

Nazwa organizacji: Zarząd Starostwa Powiatowego

Wartość całkowita: 5 000,00 zł
Tytuł Projektu: III Piknik Modelarski

Nazwa organizacji: Zarząd Starostwa Powiatowego

Wartość całkowita: 5 000,00 zł
Tytuł Projektu: XXXI Festiwal „Krakowski Wianek”

Nazwa organizacji:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wartość całkowita: 6000,00 zł
Tytuł Projektu: „Przebudowa i remont na cele działalności statutowej poddasza budynku głównego Centrum Kultury w Szczurowej”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 584 169,00 zł

Kwota dofinansowania: 423 000,00 zł
Tytuł Projektu: Komputer i Internet -nowoczesne umiejętności dla mieszkańców obszarów wiejskich II

Nazwa organizacji: Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy

Wartość całkowita: 49 875.00 zł

Kwota dofinansowania: 49 875.00 zł
Tytuł Projektu: Przygotowanie dokumentacji technicznej do adaptacji poddasza na cele działalności statutowej wraz z wymianą konstrukcji dachowej budynku głównego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 40 000.00 zł

Kwota dofinansowania: 30 000.00 zł
Tytuł Projektu: “Komputer i Internet –nowoczesne umiejętności dla mieszkańców obszarów wiejskich”

Nazwa organizacji: Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość całkowita: 49 715,00 zł

Kwota dofinansowania: 49 715,00 zł
Tytuł Projektu: “Szach-Mat! Młodzi Szachiści debiutują w Szczurowej”

Nazwa organizacji: Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość całkowita: 435 370,00 zł

Kwota dofinansowania: 35 370,00 zł
Tytuł Projektu: “Akcja Młodych” w Szczurowej

Nazwa organizacji: Program “Młodzież w Działaniu” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Wartość całkowita: 19 512,73 zł

Kwota dofinansowania: 19 512,73 zł
Tytuł Projektu: “ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 24 970,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 800,00 zł

Tytuł Projektu: Remont Sali widowiskowej z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 553 748,65 zł

Kwota dofinansowania: 334 731,00 zł


Tytuł Projektu: POWÓDŹ POMAGAMY!

Nazwa organizacji: FUNDACJA POMAGAMY Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Wartość całkowita: 15 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł


Tytuł Projektu: ZAKUP STROJÓW KRAKOWSKICH, OBUWIA I AKOREDEONU DLA POJAWIAN

Nazwa organizacji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wartość całkowita: 20 983,20 zł

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł


Tytuł Projektu: “ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 21 002,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 780,00 zł


Tytuł Projektu: “Komputer i Internet –nowoczesne umiejętności dla mieszkańców obszarów wiejskich”

Nazwa organizacji: Europejski Fundusz Społeczny
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość całkowita: 49 715,00 zł

Kwota dofinansowania: 49 715,00 zł


Tytuł Projektu: “Szach-Mat! Młodzi Szachiści debiutują w Szczurowej”

Nazwa organizacji: Europejski Fundusz Społeczny
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość całkowita: 35 370,00 zł

Kwota dofinansowania: 35 370,00 zł

Tytuł Projektu: “ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 20 300,00 zł

Kwota dofinansowania: 5 300,00 zł


Tytuł Projektu: XXVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych “KRAKOWSKI WIANEK” im. J. Cierniaka

Nazwa organizacji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wartość całkowita: 33 470,97 zł

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł


Tytuł Projektu: Remont Sali widowiskowej z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

Nazwa organizacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość całkowita: 553 748,65 zł

Kwota dofinansowania: 334 731,00 zł

Tytuł Projektu: “BĘBNIĆ KAŻDY MOŻE, TROCHĘ LEPIEJ, TROCHĘ GORZEJ”

Nazwa organizacji: Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce HORYZONTY

Wartość całkowita: 7 975,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł


Tytuł Projektu: “SILNE BRZMIENIE ŁĄCZY POKOLENIA..”

Nazwa organizacji: Działaj Lokalnie HORYZONTY Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce HORYZONTY

Wartość całkowita: 10 075,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł


Tytuł Projektu: “ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 28 260,00 zł

Kwota dofinansowania: 13 260,00 zł

Tytuł Projektu: “ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH”

Nazwa organizacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość całkowita: 28 260,00 zł

Kwota dofinansowania: 13 260,00 zł

Kalendarium wydarzeń
03 maj 2024

Obchody 3 MAJA oraz święto Strażaków

Szczurowa
25 - 26 maj 2024

Przegląd Zespołów Folklorystycznych “Krakowski Wianek”

GCKCiS Szczurowa
01 cze 2024

Gminny Dzień Dziecka

Szczurowa
Nie odnaleziono wydarzeń!
Skip to content