Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://gck-szczurowa.pl

1. Dane teleadresowe jednostki:
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
ul. Rynek 4
32-820 Szczurowa
tel.14 671 40 50, 14 632 09 59 wew.159
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
NIP: 8691662296
REGON: 850396669

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

Strona GCKCziS Szczurowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

2. Ułatwienia na stronie podmiotowej GCKCiS Szczurowa
Strona w ramach Regionalnego Systemu  posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • linki podkreślane na stronie
  • skala szarości
  • jasne tło
  • mapa strony
 
3. Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-12-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

4. Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Do strony internetowej została wprowadzona funkcja w dziale aktualności która umożliwia czytanie treści.

5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator – Bogusława Daniel-Zieja
e-mail: [email protected], [email protected]
Administrator : Arkadiusz Wąs
e-mail: [email protected]
Telefon: 14 671 40 50, 14 632 09 59 wew.159

6. Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

7. Dostępność architektoniczna
Do budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej prowadzi wejście główne wraz ze schodami zewnętrznymi, znajdujące się od strony Rynku. Hol budynku jest oddzielony wiatrołapem wraz ze schodami wewnętrznymi. Na kondygnacje prowadzi klatka schodowa. Wejść do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, został zamontowany podnośnik pionowy na klatce schodowej, oprócz tego został zakupiony schodołaz który umożliwia transport osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje w związku z tym zostały w tym celu przeszkoleni pracownicy. Na parterze znajdują się dwie toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, kuchnia, sala senioralna oraz sala widowiskowa wraz z pomieszczeniem socjalnym. W budynku zostały również oznaczone drogi ewakuacyjne. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość skorzystania z wejścia do budynku od strony podwórka (wejście boczne), gdzie po wcześniejszym poinformowaniu pracowników, można pozostawić samochód w bardzo bliskiej odległości od Centrum Kultury i wejść bezpośrednio na salę widowiskową.

GCKCiS w Szczurowej jest dostępne w godzinach pracy, tj. od godz.8:00 do 16:00.

Deklaracja dostępności jest aktualizowana na bieżąco w przypadku dokonywanych zmian w jednostce oraz do 31 marca każdego roku zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

8. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Kolejne zaktualizowane elementy będą  sukcesywnie udostępniane.

Kalendarium wydarzeń
25 - 26 maj 2024

Przegląd Zespołów Folklorystycznych “Krakowski Wianek”

GCKCiS Szczurowa
01 cze 2024

Gminny Dzień Dziecka

Szczurowa
03 cze 2024

Dzień Dziecka – PSP Wola Przemykowska

Wola Przemykowska
Nie odnaleziono wydarzeń!
Skip to content