ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Menu Główne
Polityka bezpieczeństwa
Działalność
Organizacje
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Biblioteki
Publikacje
Instytucje i Urzędy
Muzeum Dwór w Dołędze
Data utworzenia:
2013-05-23


XII Małopolski Rodzinny Gwiaździsty Zlot Rowerowy

W dniu 18.05.2013 roku na obiekcie Parku w Szczurowej odbył się XII Małopolski Rodzinny Zlot „Rowerem po zdrowie” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego - Pana Marka Sowy.

Celem imprezy była popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku, promocja i zbliżenie walorów turystyczno-przyrodniczych Ziemi Małopolskiej, przez którą przebiegają trasy Zlotu, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Szczurowej, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych środowisk - nawiązania bliskich kontaktów, promocja 55-letniego dorobku i działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
 
Organizatorem zlotu było:
-Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej- Zarząd Wojewódzki
-Gmina Szczurowa.
 
Partnerami, współorganizatorami i sponsorami byli:
-Województwo Małopolskie
-Miasta i Gminy: Miasto Bochnia, Gmina Bochnia, Gmina Brzesko, Dobczyce, Drwinia,  
Kłaj, Kraków, Łapanów, Niepołomice, Szczurowa
-Ogniska TKKF: Dobczyce, „Wiarus” Niepołomice, „Sokół” Brzesko, „Raba” Bochnia, „Azoty” Tarnów.
 
Wsparcia medialnego udzielili:
-W Zakolu Raby i Bochni
-Informator Brzeski
-Dziennik Polski
 
Komitet Honorowy tworzyli:
-Prezes Honorowy Małopolskiego TKKF
-Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF
-Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin będących współorganizatorami Zlotu
 
Uroczystego otwarcia imprezy w obecności zaproszonych gości dokonali:
-Jan Golc- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF
-Marian Zalewski – Wójt Gminy Szczurowa
 
W Zlocie uczestniczyły 640 osoby:
I. Na rowerach w grupach zorganizowanych i indywidualnie przybyło 475 zawodników z 20 miejscowości Województwa Małopolskiego, między innymi z Dobczyc, Drwini, Łapanowa, Krakowa, Bochni, Szczurowej, Brzeska, Kłaju, Niepołomic, Tarnowa, Gawłowa, Uścia Solnego i innych. Około 100 osób przybyło innymi środkami komunikacyjnymi, natomiast ponad 50 osób stanowili członkowie zespołów folklorystycznych, zespołów tanecznych, zespołów rockowych występujących podczas Zlotu. Tradycyjnie dużą atrakcją były i cieszyły się zainteresowaniem uczestników konkurencje rekreacyjne indywidualne i zespołowe rozegrane na obiekcie Parku w których udział  wzięło około 550 zawodników.

Były to:
II. W trójboju VIP-ów, na który składały się trzy konkurencje( strzelanie z markera paint ball do celu, wbijanie gwoździa w pień i strzelanie z bicza) startowało 9 osób, kolejność była następująca:
1 miejsce- Marian Zalewski   Wójt Gminy Szczurowa
2 miejsce- Kazimierz Romanek   Gmina Kłaj
3 miejsce- Kazimierz Tyrcha   Gmina Szczurowa
4 miejsce- Stanisław Wądołowski Gmina Szczurowa
5 miejsce- Leon Pitucha Niepołomice
6 miejsce- Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia
7 miejsce- Jan Kulig Wójt Gminy Łapanów
8 miejsce- Lucyna Płaczek Łapanów
9 miejsce- Stefan Kolawiński Burmistrz Miasta Bochnia
 
Najlepsza trójka VIP-ów otrzymała: statuetki i dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy.
III.
1.W konkurencji przeciągania liny startowały 6- osobowe zespoły reprezentujące 6 Miast  i Gmin . Konkurencja była przeprowadzona systemem pucharowym.
Startowało w niej 36 zawodników.
Zwycięzcami zostały zespoły:
1 miejsce – Łapanów
2 miejsce – Miasto Bochnia
3 miejsce – Gmina Bochnia
4 miejsce – Szczurowa
Ponadto startowały: Drwinia i Brzesko
Zespoły zwycięskie uhonorowane zostały dyplomami i medalami.
2.W konkurencji strzelanie z markera paint ball startowały 3-osobowe zespoły reprezentujące 9 Miast i Gmin. Startowało w niej 27 zawodników.
Zwycięzcami zostały zespoły:
1 miejsce – Miasto Bochnia
2 miejsce – Dobczyce
3 miejsce – Łapanów
4 miejsce – Tarnów
Ponadto startowały: Szczurowa, Kłaj, Gmina Bochnia, Drwinia i Brzesko
Zespoły zwycięskie uhonorowane zostały dyplomami i medalami.
3. W konkurencji wyścigu na skrzynkach startowały 9-osobowe zespoły reprezentujące 4 Miast i Gmin. Startowało w niej 36 zawodników.
Zwycięzcami zostały zespoły:
1 miejsce – Szczurowa
2 miejsce – Brzesko
3 miejsce – Miasto Bochnia
4 miejsce – Gmina Bochnia
Zespoły zwycięskie uhonorowane zostały dyplomami i medalami.
 
Wszystkie konkurencje zespołowe składały się na trójbój Gmin.
Zwycięzcami zostały zespoły:
1 miejsce – Miasto Bochnia
2 miejsce – Szczurowa
3 miejsce – Gmina Bochnia
4 miejsce – Brzesko

Zespoły zwycięskie uhonorowane zostały statuetkami i dyplomami.
 
IV.Konkurencje rekreacyjne indywidualne odbyły się w trzech kategoriach wiekowych: do lat 12, 12-16 lat z podziałem na dziewczynki i chłopców oraz powyżej 16 lat z podziałem na kobiety i mężczyzn.
W każdej kategorii wiekowej rozegranych zostało dwie konkurencje rekreacyjne. Ogólnie w konkurencjach rekreacyjnych startowało około 450 osób. W poszczególnych konkurencjach uzyskano następujące wyniki:

Zbieranie piłeczek na czas – do 12 lat dziewczynki:

1 miejsce – Kamila Ciaraszek Wola Zabierzowska
2 miejsce – Maria Koszka Brzesko
3 miejsce – Katarzyna Błoniarczyk Bochnia
 
Zbieranie piłeczek na czas – do 12 lat chłopcy:
1 miejsce – Krzysztof Zgraja Poręba Spytkowska
2 miejsce – Bartłomiej Zgraja Poręba Spytkowska
3 miejsce – Łukasz Lasek Niepołomice
 
Skoki na piłce – 12-16 lat dziewczynki:
1 miejsce – Karolina Żurek Brzesko
2 miejsce – Olimpia Ropek Brzesko
3 miejsce – Małgorzata Rębacz Szczurowa
 
Skoki na piłce – 12-16 chłopcy:
1 miejsce – Wojciech Morawiec Miasto Bochnia
2 miejsce – Dominik Pałka Łapanów
3 miejsce – Norbert Klejdys Miasto Bochnia
 
Bieg w workach – ponad 16 lat kobiety:
1 miejsce – Katarzyna Żurek Brzesko
2 miejsce – Ewa Jędryka Brzesko
3 miejsce – Renata Prus Szczurowa
 
Bieg w workach – ponad 16 lat mężczyzn:
1 miejsce – Bartosz Pośladek Brzesko
2 miejsce – Aleksander Dziadkowiec Rzezawa
3 miejsce – Mateusz Klich Szczurowa
 
Ścianka wspinaczkowa – do 12 lat dziewczynki:
1 miejsce – Julia Solarz Brzesko
2 miejsce – Izabela Nawrot Szczurowa
3 miejsce – Marzena Chwastek Szczurowa
 
Ścianka wspinaczkowa – do 12 lat chłopcy:
1 miejsce – Dominik Kargól Szczurowa
2 miejsce – Bartosz Kotra Brzesko
3 miejsce – Jakub Kot Szczurowa
 
Ścianka wspinaczkowa – 12-16 lat dziewczynki:

1 miejsce – Monika Gawłowicz Gawłów
2 miejsce – Wiktoria Pyrz Gawłów
2 miejsce – Natalia Maj Wola Przemykowska
 
Ścianka wspinaczkowa – 12-16 lat chłopcy:
1 miejsce – Grzegorz Strózik Szczurowa
2 miejsce – Marcin Bienias Gmina Bochnia
3 miejsce – Filip Cabała Szczurowa
 
Wszyscy najlepsi otrzymali dyplomy.
 
V.W klasyfikacji na najliczniejszą grupę zorganizowaną zwyciężyli:
1.miejsce Gmina Szczurowa
2.miejsce Brzesko
3.miejsce Gmina Bochnia
Zespoły zwycięskie uhonorowane zostały statuetkami i dyplomami.
 
VI.Największą atrakcja Zlotu jak co roku było losowanie wśród uczestników rowerów, które zostały ufundowane przez organizatorów.
Losowanie rowerów sprawnie przeprowadzili: Katarzyna Czachor, Leszek Tytko i Maciej Oleksy.
Rowery wylosowali:
1) Cierniak Łukasz (131) – Gmina Szczurowa
2) Tekiela Jakub (541)- Zespół Szkół Gminnych w Brzeźnicy  (Gmina Bochnia)
3) Dziadowiec Aleksander (71) – Gmina Rzezawa
4) Tabor Monika (69) – Gmina Drwinia
5) Krawiec Walentyna (187)- Gmina i Miasto Dobczyce
6) Rzenno Natalia (53) – TKKF Sokół Brzesko
7) Lasek Łukasz (87) – Szkoła Podstawowa w Woli Zabierzowskiej (Miasto i Gmina Niepołomice)
8) Borowiec Wojciech (150) – Miasto Bochnia
9) Dedio Robert (48) – Gmina Łapanów
10) Laskowicz Remigiusz (33) – Gmina Kłaj
 
VII.Impreza przebiegła w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze stworzonej przez uczestników i organizatorów. Na scenie podczas Zlotu prezentowały się zespoły artystyczne i rockowe, które umilały czas uczestnikom.
Były to:
-„Pastuszkowe Granie” ze Szczurowej
-„Pojawianie” ze Szczurowej
-zespół „The Machine Gun” z Bochni
-zespół „Retus” z Łapanowa
-zespół taneczny z Tanecznego Ogniska TKKF z Krakowa
 
Wszyscy uczestnicy Zlotu otrzymali okolicznościowe plakietki oraz gorący posiłek.
Za współorganizację Zlotu , Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uhonorował okolicznościowymi statuetkami i medalami.
Specjalne podziękowania skierowano na ręce gospodarza Wójta Gminy Szczurowa Pana Mariana Zalewskiego za współorganizację Zlotu oraz podziękowano wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego, jak też wszystkim działaczom Małopolskiego TKKF, którzy byli sędziami i organizatorami technicznymi.

VIII
.Wsparcia finansowego na organizację imprezy udzieliły :
- Gmina Bochnia
- Miasto Bochnia
- Miasto Brzesko
- Gmina Drwinia
- Gmina i Miasto Dobczyce
- Gmina Kłaj
- Gmina Łapanów
- Miasto i Gmina Niepołomice
- Gmina Szczurowa
- Województwo Małopolskie
- Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF
 
IX.W trakcie Zlotu promowane były :   
-Miasta i Gminy biorące udział w Zlocie
-Województwo Małopolskie
-Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej poprzez wywieszone na terenie obiektu: herby, loga, banery, flagi i foldery i materiały informacyjne.

Impreza zorganizowana w ramach „Miesiąca dla zdrowia” była udaną i atrakcyjną pod każdym względem.

 

>> Zapraszamy do galerii zdjęć <<

 

Źródło /Małopolskie TKKF Zarząd Wojewódzki/




<<< wstecz


Luty 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  


Multimedia
Publikacje
Folklor Szczurowa
Nasza Gazeta
Stowarzyszenia i Kółka
Jak do nas dojechać
Jesteś monitoring pozycji gościem na naszej stronie.

Nasze projekty wspierają:
Copyright©2019