Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Orkiestra

Historia Orkiestry z Uścia Solnego

Orkiestra z Uścia Solnego, 29 czerwca 1938 rok; w pierwszym rzędzie od lewej: Wjadysław Słowik, Władysław Przewłocki, Andrzej Gadowski, Bronisław Rataj, Eugeniusz Słowik; w drugim rzędzie od lewje: Stanisław Gadowski, Stanisław Misiorowski, Wicenty Moroński, Jan Moroński (prezes), Zygmunt Piwowarczyk, Aleksander Kucharski; w trzecim rzędzie od lewej: Jan Słowik, Stanisław Mączka, Jan Gardziel, Stanisław Skrzypek (sympatyk orkiestry), Bronisław Plebanek, Władysław Moroński, Franciszek Gadowski.

Orkiestra w Uściu Solnym powstała w 1927 roku. Pierwszymi muzykami byli Andrzej Chropała, Franciszek Czajka, Antoni Kotara, Stanisław Mączka, Jan Słowik, Jan Gardziel, Aleksander Kucharski, Zygmunt Piwowarczyk i Władysław Moroński, kapelmistrzem pan Ptasznik z Koszyc.
Po wojnie orkiestra ze względu na dużą emigrację ludzi ze wsi do miasta została rozwiązana, dopiero w 1972 roku reaktywował zespół, ówczesny sołtys Czesław Różycki, a prowadził kapelmistrz ze Szczurowej Władysław Chłopecki. Orkiestra liczyła wtedy 21 osób, występowali w niej: Władysław Chłopecki, Marek Gadowski, Stanisław Rudnik, Stefan Mączka, Stefan Smolej, Kazimierz Mączka, Jan Gardziel, Władysław Gadowski, Włodzimierz Płachno, Jerzy Kuta, Kazimierz Różycki, Aleksander Kucharski, Zygmunt Piwowarczyk, Stanisław Płachno, Zygmunt Mączka, Kazimierz Słowik, Czesław Różycki (założyciel orkiestry), Bronisław Niewolak, Ryszard Gadowski, Stanisław Klasa.

Orkiestra ta działała  przez 20 lat i w 1992 ponownie zawiesiła  swoją działalność. Po czterech latach zespół reaktywował sołtys Edward Rzepka. Pierwszym kapelmistrzem był Erwin Sobas z Bochni, po roku czasu prowadzenie orkiestry przejął Kazimierz Różycki i prowadzi ją do chwili obecnej. Zespół tworzą: Kazimierz Różycki, Tomasz Słowik, Tomasz Długoszewski, Michał Zaczyński, Piotr Misio rowski, Jerzy Worek, Piotr Plebanek, Jakub Klasa, Krzysztof Gardziel, Mateusz Słowik, Michał Plebanek, Edward Kotelon, Grzegorz Kozak, Andrzej Kozak, Paweł Słowik, Marek Słowik, Piotr Gargul, Jacek Długoszewski, Barbara Różycka, Sławomir Gadowski, Mateusz Wójcik, Dariusz Mączka, Marcin Gadowski, Tomasz Wymazała, Damian Misiorowski, Waldemar Mączka, Mariusz Różycki, Paweł Burzyński, Marcin Gargul. Obecnie orkiestra występuje podczas wszystkich imprez wiejskich, gminnych, koncertuje także w okolicznych miejscowościach. Muzycy świadomie nie uczestniczą w festiwalach i przeglądach – postanowili podtrzymywać tylko lokalne tradycje, grając w swoim środowisku. Jedynym wyjątkiem są wyjazdy do miejsc kultu religijnego: Częstochowy, Łagiewniki, Kalwarii Zebrzydowskiej

Źródło:
tekst Kazimierz Różycki

Skip to content