Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Orkiestra

Historia założenia Orkiestry Dętej w Szczurowej

Pierwsze wzmianki o Orkiestrze Dętej w  SZCZUROWEJ sięgają roku 1918, co potwierdzają żyjący jeszcze najstarsi muzykanci. Jednak faktyczną działalność rozpoczęła orkiestra w 1926 roku. Ówczesnym nauczycielem, który rozpoczął naukę nut w starej części dworu był pan – Ptasznik, emerytowany wojskowy kapelmistrz z Koszyc. Po nim orkiestrę prowadził Stanisław Kuryło z Wągrody.  W 1932 roku  do parafii w Szczurowej przybył ks. Ludwik Witkiewicz , były kapelmistrz wojskowy  . Ze względu na to ,iż miał on swoje instrumenty muzyczne , zaczął werbować członków do nowo tworzonej  orkiestry. Został on opiekunem duchownym i nauczycielem w nowo powstałej orkiestrze parafialnej. W tym samym czasie działającą orkiestrą dętą przy Ochotniczej Straży Pożarnej  opiekował się kapelmistrz Stefan Pieprznik, brat ks. Pieprznika  z Brzezinek. Obie orkiestry działały do czasu rozpoczęcia II wojny światowej. Orkiestra ks. Witkiewicza, żegnała chłopów idących na wojne. W latach 1939- 1945 wojna przerwała całkowicie działalność orkiestr, zarówno tej strażackiej jak i parafialnej. Część instrumentów została zabezpieczona i ukryta u ks.  Witkiewicza oraz po domach członków orkiestr.  Po wojnie, w 1945 roku instrumenty skompletowano oraz przeprowadzono ich naprawę. Orkiestry zostały reaktywowane i połączone w jedną działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Ksiądz Ludwik Witkiewicz sprzedał instrumenty sołtysowi na rzecz orkiestry. Pierwszym powojennym kapelmistrzem był pan Krawczyk z Okocimia. Jednak z sentymentu ks. Witkiewicz nadal wspierał  i opiekował się orkiestrą. Do najważniejszych udokumentowanych występów reaktywowanej orkiestry należy zaliczyć udział i zagranie  6 listopada 1945 r w Wierzchosławicach na pogrzebie Wincentego Witosa oraz w 1959 r na pogrzebie Alojzej Kępińskiej, byłej właścicielki dworu. W latach powojennych orkiestra również uświetniała swoimi występami uroczystości kościelne. W roku 1960 kiedy to wybudowano Dom Kultury w Szczurowej, ówczesny Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej p. Stanisław Sulma przekazał klucze do budynku kierownikowi Władysławowi Chłopeckiemu, który zaczął prowadzić chór i orkiestrę. W  nowym budynku Domu Kultury orkiestra rozpoczęła próby na dużej sali kinowej. Nie była to praca łatwa. Ci, których udało się czegoś nauczyć odchodzili do wojska, bądź rozpoczynali pracę zawodową. Na ich miejsce przybywali jednak nowi chętni, których trzeba było  uczyć wszystkiego od nowa. Nowy kierownik i kapelmistrz  p. Chłopecki z powodzeniem temu podołał. Za pierwszy publiczny występ zespołu należy uznać datę styczeń 1960 roku, kiedy to orkiestra wykonała publicznie „ Marsz partyzanta” w sali kinowej domu kultury. W tym czasie w orkiestrze grali: Woźniczka Stanisław Nowak Józef, Giemza Józef, Śnieg Józef, Golik Jan, Majcher Stanisław, Hanek Marian, Mika Józef, Kozioł Władysław, Mucek Antoni, Stanisław Dziąćko, Juszczyk Paweł i Józef, Woźniczka Henryk, Gofron Józef, Mika Jan, Sroka Stanisław, Prus Józef, i Giemza Jan. Umiejętnie prowadzona przez kapelmistrza orkiestra odgrywała doniosłą rolę nie tylko w działalności straży ale ,także w życiu gminy. Występowała na organizowanych imprezach w Gminie Szczurowa, Borzęcinie, Radłów w Żabnie, w Dąbrowie. Orkiestra zagrała także w 1964 r. na ważnym wydarzeniu dla Szczurowej   otwarciu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.   Występowali na wielu uroczystościach –  otwarcia szkół   w związku z 1000- leciem Państwa Polskiego, jubileuszach strażackich, uroczystościach na cmentarzu polowym w Radłowie, w rocznicę walk obrony szkoły  i przejścia na Dunajcu . W związku z długoletnim używaniem instrumentów zostały one wyeksploatowane i zużyte. Dzięki operatywności p. Chłopeckiego część instrumentów została przywieziona z Zakliczyna z Wydziału Kultury . Jednak instrumenty wymagały remontu. Pieniądze na zakup i remont instrumentów zorganizował p. Stanisław Wądołowski – obecny sołtys wsi Szczurowa, który po wyjeździe w 1977 r. do USA prosił i zabiegał o pomoc Polonię Amerykańską. Po zorganizowaniu kilku pikników i zabaw polonia amerykańska przekazała znaczną kwotę dla orkiestry. W 1986 r. sprzęt został zakupiony i wyremontowany, co pozwoliło znowu prężnie  działać orkiestrze, której pomocy  udzielał również Gminny Ośrodek Kultury. W 1987 r. dzięki wysiłkowi społeczeństwa wsi Szczurowa i wydatnej pomocy gminy, powstał okazały budynek remizy strażackiej, w którym  od  lipca tegoż roku  odbywały się próby orkiestry i trwają do dziś. W ostatnich kilkunastu latach duże wsparcie orkiestra  otrzymuje od Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu, który zatrudnia instruktorów  oraz pokrywa główne koszty utrzymania orkiestry. Tylko w roku 2006  Gminne Centrum Kultury przeznaczyło kwotę  17.000 zł. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich znaczących imprez,  których uświetnił występ orkiestry, bowiem  była ich niezliczona  ilość. Na zakończenie można by rzec, iż    duszą  orkiestry jest wieloletni kapelmistrz WŁADYSŁAW CHŁOPECKI. Orkiestra w Szczurowej pomimo upływu tak długiego czasu  nadal jest wspaniałą  wizytówką  Gminy Szczurowej.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE GRAŁY I GRAJĄ W ORKIESTRZE STRAŻACKIEJ O NAJDŁUŻSZYM STAŻU:

1. STANISŁAW WOŹNICZKA
2. STANISŁAW GIBUŁA
3. STANISŁAW SROKA
4. JÓZEF ŚNIEG
5. HENRYK NICPOŃ
6. WŁADYSŁAW WOJNICKI
7. FRANCISZEK CABAN Z GÓRKI
8. EDWARD KURYŁO
9. STANISŁAW MAJCHER / JADOWNIK MOKRE/
10. STANISŁAW DZIĄĆKO
11. ANTONI MUCEK
12. ANDRZEJ DZIEŃ

Ta krótka historia powstała m.in. z ustnych przekazów P. Józefa Śnieg, , P. Stanisława Woźniczki, P. Władysława Chłopeckiego, P. Stanisława Giemzy, P.  Stanisława Wądołowskiego oraz dokumentów GOK i zapisów kroniki strażackiej.

Skip to content