Przejdź do treści
s1
s2
s3
s7
s8
s9
previous arrow
next arrow
Wysłuchaj artykułu

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej,
z siedzibą przy ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa
ogłasza konkurs na wolne stanowisko: młodszy bibliotekarz/ bibliotekarz/starszy bibliotekarz
 (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia)

 Warunki zatrudnienia:
1. Wymiar czasu pracy: ¾ etatu,
2. Miejsce wykonywania pracy: filia GBP w Uściu Solnym,
3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony – okres próbny 3 m-ce z możliwością przedłużenia.
Zadania wykonywane na stanowisku:
1. Obsługa użytkowników biblioteki, ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych,
2. Udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki,
3. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki
 i czytelnictwa,
4. Sporządzanie sprawozdań, analiz, planów z działalności biblioteki,
5. Organizacja i prowadzenie oraz promowanie zajęć edukacyjnych, imprez kulturalnych,
6. Pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów,
7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora GCKCziS w Szczurowej.

Wykształcenie: średnie, mile widziane wykształcenie kierunkowe i wyższe
Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
1. Wymagania niezbędne:
–  wykształcenie średnie,
–  znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek  
    ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o bibliotekach,
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
– wiedza o literaturze polskiej i światowej,
– biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office,
– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole, kreatywność,
– wysoka kultura osobista i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
– dyspozycyjność (praca w soboty).

2. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe (bibliotekoznawstwo),
b) znajomość oprogramowania SOWA,
c) umiejętność opracowywania materiałów bibliotecznych pod względem formalnym
   i rzeczowym,

Warunki pracy:
– praca biurowa,
– kontakt z czytelnikiem,
– praca przy komputerze,
– możliwość zdobycia doświadczenia pracy w instytucji kultury,
– możliwość podnoszenia kwalifikacji,
– wysokość wynagrodzenia: 2 100,00 zł brutto/m-c

Wymagane dokumenty:
W I etapie rekrutacji (składania ofert):
– CV oraz list motywacyjny,
– wypełniony i podpisany załącznik do ogłoszenia.
W II etapie rekrutacji (po zaproszeniu wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną):
– kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
– kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy.

W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji.

Dokumenty należy składać osobiście bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa,
 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „oferta pracy”, w terminie do 31 sierpnia 2021 roku,
do godz. 15:00  (decyduje data wpływu).

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Klauzula informacyjna
Oświadczenie

Kalendarium wydarzeń
03 lip 2022

VIII Piknik Lotniczy

Lądowisko Strzelce Małe
17 lip 2022

Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Szczurowa

24 lip 2022

Piknik Motocyklowy

Szczurowa
Nie odnaleziono wydarzeń!
Warto zobaczyć
Galeria
Nasza gazeta
Transmisja na żywo

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać informacje na bieżąco.

Gminne Centrum Kultury
Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4
NIP: 869166296
REGON: 850396669

Godziny pracy: 
poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 16:00
środa: 8:00 – 16:00
czwartek: 8:00 – 16:00
piątek: 8:00 – 16:00

gck-szczurowa

Znajdziesz nas na

Skip to content