ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Menu Główne
Polityka bezpieczeństwa
Działalność
Organizacje
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Biblioteki
Instytucje i Urzędy
Muzeum Dwór w Dołędze
Organizacje >> E.O. CENOMA

 

 

Nadwiślańska Grupa Działania
E.O. CENOMA

Obszar Projektu: Województwo Małopolskie i Świętokrzyskie

 

W styczniu 2005 roku samorządy siedmiu gmin Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, w tym lider projektu - gmina Szczurowa, rozpoczęły realizację Pilotażowego Programu Leader+, obejmującego swym zasięgiem obszar województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.
Program Leader+ opiera się przede wszystkim na wspomaganiu lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez tworzenie zintegrowanych strategii rozwoju oraz budowanie partnerstwa tzw. Lokalnych Grup Działania i podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu.
Projekt "Źródła sukcesu - tworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lokalnej Grupy Działania z wykorzystaniem naturalnych zasobów geotermalnych gmin Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa", wdrażany jest w dwóch odrębnych schematach.
W ramach Schematu I została utworzona Lokalna Grupa Działania oraz z inicjatywy środowisk lokalnych dokonano analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowano na tej podstawie Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym celu przeprowadzonych zostało szereg szkoleń informacyjnych i doradczych, służących zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych. Efektem realizacji Schematu I było powołanie i zarejestrowanie Stowarzyszenia, które przyjęło nazwę "Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA".
W ramach Schematu II będą realizowane kompleksowo projekty o charakterze wielosektorowym, które zostały odpowiednio opisane w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadania te mają różny charakter od doradztwa i szkoleń dla mieszkańców w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz szkoleń dotyczących rozpoczęcia i funkcjonowania działalności agroturystycznej poprzez organizację imprez promocyjnych, pikników kulinarnych wraz z nagrodami, przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz konkursów w szkołach dot. kształtowania postaw ekologicznych u najmłodszych mieszkańców gmin, wyjazdów studyjnych. Ponadto w ramach projektu przewidziano przygotowanie różnego rodzaju opracowań, ekspertyz i informatorów dot. źródeł energii odnawialnej na terenie objętym projektem, katalogu obrzędów i tradycji, inwentarza zabytków architektury, materiałów promujących region siedmiu gmin oraz opracowanie koncepcji nadwiślańskiej ścieżki rowerowej wraz z elementami projektu.
Działania te będą realizowane w oparciu o dwa tematy wiodące: poprawa jakości życia na terenach wiejskich oraz wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych regionu siedmiu gmin.
Zadania zapisane w strategii i wypracowane przez kilkumiesięczne, pełne zaangażowania spotkania mieszkańców w pierwszych miesiącach 2006 r., są odpowiedzią na lokalne potrzeby społeczności, a jej treść została przygotowana w oparciu o podejście Leader+ czyli partnerstwo, innowacyjność, zarządzanie, oddolne podejście oraz współpraca.

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

1. Teresa Sznajder - prezes
2. Grzegorz Zarych - v-ce prezes
3. Krzysztof Fitrzyk - skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

1. Marianna Marzec - przewodnicząca
2. Magdalena Kalarus - Kwaśniewska
3. Eugenia Ignacyk
4. Aleksandra Krakowska
5. Jan Maraszek

Członkowie Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA
z gminy Szczurowa:

1. Regina Wilaszek - członek Rady Decyzyjnej LGD
2. Teresa Sznajder - członek Zarządu LGD
3. Grzegorz Zarych - członek Zarządu LGD
4. Bernadetta Sowidzka - członek Rady Decyzyjnej LGD
5. Kazimierz Tyrcha - członek LGD
6. Grażyna Tylka - członek LGD
7. Marian Zalewski - członek Rady Decyzyjnej LGD
8. Arkadiusz Wąs - członek LGD
9. Bogusława Daniel - członek LGD
 

 

Źródło /www.cenoma.pl/

 

Czerwiec 2019
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Multimedia
Publikacje
Folklor Szczurowa
Nasza Gazeta
Stowarzyszenia i Kółka
Jak do nas dojechać
Jesteś monitoring pozycji gościem na naszej stronie.

Nasze projekty wspierają:
Copyright©2019