ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Menu Główne
Polityka bezpieczeństwa
Działalność
Organizacje
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Biblioteki
Publikacje
Instytucje i Urzędy
Muzeum Dwór w Dołędze
Data utworzenia:
2013-05-10


XII Małopolski Gwiaździsty Rodzinny Zlot Rowerowy

XII Małopolski
Gwiaździsty Rodzinny Zlot Rowerowy
"Rowerem po Zdrowie"
z metą w parku w Szczurowej R E G U L A M I N
XII Małopolskiego Rodzinnego Gwiaździstego Zlotu Rowerowego
 „Rowerem po zdrowie”
Szczurowa - 18 maja 2013 r.

                                                         
pod honorowym patronatem
Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego

 

I. Cel imprezy:

 • promocja i ukazanie walorów turystyczno przyrodniczych Ziemi Małopolskiej, przez którą przebiegają trasy Zlotu ze szczególnym uwzględnieniem okolic gminy Szczurowej,
 • popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej, jako najprostszej i najskuteczniejszej formy aktywnego wypoczynku dostępnej dla każdego,
 • tworzenie wzorców zachowań w zakresie aktywności fizycznej oraz nawiązywanie związków między ruchem a zachowaniem człowieka,
 • nawiązanie bliskich kontaktów, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych środowisk,
  promocja 55– letniego dorobku i działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

II. Termin i meta:

 • 18 maja 2013 roku ( sobota) - Szczurowa
 • Biuro Zlotu - Park w Szczurowej

III. Organizator: 

 • Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Krakowie
 • Gmina Szczurowa

IV. Partnerzy i współorganizatorzy:

 • Województwo Małopolskie
 • Miasta i Gminy: Miasto Bochnia, Gmina Bochnia, Brzesko, Nowe Brzesko, Dobczyce, Drwinia, Kłaj, Koszyce, Łapanów, Niepołomice,
 • Ogniska TKKF: Dobczyce, Wiarus - Niepołomice, Sokół - Brzesko, Raba – Bochnia, Azoty - Tarnów

V. Wsparcie medialne:

 • W Zakolu Raby i Wisły
 • Informator Brzeski
 • Dziennik Polski

VI. Komitet Honorowy:

 • Zofia Czupryna - Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF
 • Jan Golc - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF
 • Marian Zalewski - Wójt Gminy Szczurowa
 • Stanisław Rybak - Wójt Gminy Koszyce
 • Jerzy Lysy - Wójt Gminy Bochnia
 • Grzegorz Wawryka - Burmistrz Miasta Brzeska
 • Stefan Kolawiński - Burmistrz Miasta Bochnia
 • Jan Pająk - Wójt Gminy Drwinia
 • Jan Kulig - Wójt Gminy Łapanów
 • Zbigniew Strączek - Wójt Gminy Kłaj
 • Marcin Pawlak  - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
 • Roman Ptak - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice                                            

VII. Komitet Organizacyjny:

 • Leszek Tytko - Komandor Zlotu V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego MTKKF
 • Karol Oleksy - ZW MTKKF Kraków
 • Elżbieta Gądek - Gmina Szczurowa
 • Michał Winczura - Gmina Szczurowa
 • Grzegorz Zarych - Gmina Szczurowa
 • Sabina Bajda - Miasto Bochnia
 • Stanisław Bukowiec - Gmina Bochnia
 • Piotr Lizak - Gmina Bochnia
 • Kazimierz Bacik - TKKF „Raba” Bochnia
 • Marek Serwin - Miasto Brzesko
 • Stanisław Stoliński  - TKKF „Sokół” Brzesko
 • Paweł Machnicki - Gmina i Miasto Dobczyce
 • Władysław Pazdur  - TKKF Dobczyce
 • Bogusława Domagała - Gmina Drwinia
 • Justyna Waligóra - Gmina Kłaj
 • Małgorzata Balik  - Gmina Kłaj
 • Krzysztof Chodorowski - Gmina Koszyce
 • Tadeusz Mazur  - Gmina Łapanów
 • Leon Pitucha - Miasto i Gmina Niepołomice
 • Józef Szczepanek -TKKF „Azoty” Tarnów
 • Kazimierz Bagnicki  - Tarnowskie TKKF

VIII. Ramowy program:

- godz. 9:00 – 11:30 Biuro Zlotu - rejestracja uczestników
- godz. 11:00 – 13:00 Wydawanie posiłków
- godz. 12:00 Otwarcie Zlotu
- godz. 12:15 Trójbój sprawnościowy VIP-ów o puchar Prezesa ZW MTKKF
- godz. 11:30 – 14:30 Prezentacja Miast i Gmin
- godz. 12:15 – 14:00 Blok konkurencji sportowo rekreacyjnych indywidualnych i zespołowych
- godz. 14:30 Wręczenie wyróżnień, losowanie rowerów.
- godz. 15:00 Zakończenie Zlotu
 
IX. Trasy dojazdowe:

1. Zorganizowane – wybrane przez pilotów danej Gminy lub Miasta
2. Indywidualne - dowolnie wybrane przez uczestników.
 
X. Zasady uczestnictwa:

1. W Zlocie uczestniczą: dzieci, młodzież i dorośli w grupach zorganizowanych lub indywidualnie (preferowane będą rodziny). Dzieci, młodzież i osoby dorosłe uczestniczące w zlocie indywidualnie opłacają wpisowe w wysokości 10 zł.

 • Dzieci do lat 10 mogą brać udział w zlocie jedynie pod opieką rodziców lub innej osoby ponoszącej odpowiedzialność za dziecko. Obowiązkiem dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat uczestniczących w zlocie jest posiadanie karty rowerowej oraz pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego. 
 • Wskazane jest posiadanie stroju sportowego i kasku ochronnego.
   
 • Obowiązkiem organizatora każdej trasy jest zapewnienie grupom zorganizowanym opieki medycznej i technicznej zarówno na trasie przejazdu jak i w czasie pobytu na miejscu zlotu.

 • Wszystkich uczestników zlotu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych.

 • Organizator zapewnia parking rowerowy, wskazane jest posiadanie przypięcia łańcuszkowego do roweru.

 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt.

 • Trasę należy pokonać do godz. 11:30

2. Blok konkurencji sportowo – rekreacyjnych wg odrębnych regulaminów;

 • Trójbój VIP- ów
 • Strzelanie do celu z markera paint-ballowego
 • Wbijanie gwoździa w pień
 • Strzał z bicza
 • Konkurencje sportowo - rekreacyjne - indywidualne dla uczestników zlotu.

Każdy z uczestników ( rowerzystów) może wziąć udział w 2 konkurencjach indywidualnych wg kategorii wiekowych. Warunkiem udziału w konkurencjach jest okazanie karty z numerem do losowania roweru.

Kategoria dzieci do 12 lat z podziałem dziewczynki / chłopcy

 • Zbieranie piłeczek na czas
 • Wspinaczka na ściankę

Kategoria młodzież 12 – 16 lat z podziałem wg płci

 • Skoki na piłce rekreacyjnej po figurze
 • Wspinaczka na ściankę

Kategoria powyżej 16 lat z podziałem wg płci

 • Wyścig w workach parami
 • Wspinaczka na ściankę

Konkurencje Zespołowe:

 • Przeciąganie liny. Każda Gmina, Miasto może wystawić jeden 6-cio osobowy zespół. Konkurencja odbywa się do dwóch wygranych bojów systemem pucharowym. W przeciąganiu mogą brać udział wyłącznie osoby powyżej lat 16;
  Strzelanie do celu z markera paint-ballowego. Każda Gmina, Miasto może wystawić jeden 3 osobowy zespół mieszany;
  Wyścig na skrzynkach. Każda Gmina, Miasto może wystawić jeden 9-cio osobowy zespół mieszany.

XI. Informacje i zgłoszenia:

Grupy Zorganizowane przez Miasta i Gminy do 16 maja 2013 r. pod następującymi numerami telefonów:

 • Gmina Bochnia Piotr Lizak 506-191-700, 14-612-33-33
 • Miasto Bochnia  Sabina Bajda 604-435-977, 14-612-25-40
 • Miasto Brzesko Marek Serwin 509-543-238
 • Gmina i Miasto Dobczyce 12-372-17-03, 12-372-17-30
 • TKKF Dobczyce Władysław Pazdur 504-118-813
 • Gmina Drwinia Bogusława Domagała 12-284-98-18, 608-341-294
 • Gmina Kłaj Justyna Waligóra 12-284-11-00
 • Gmina Koszyce Krzysztof Chodorowski 41-351-40-48, 606-454-125
 • Gmina Łapanów Tadeusz Mazur 14-684-85-12, 661-653-060
 • Miasto i Gmina Niepołomice Leon Pitucha 502-385-415
 • Gmina Nowe Brzesko 12-385-20-84
 • Gmina Szczurowa Elżbieta Gądek 14-671-44-55, 517-811-379
 • TKKF Azoty Tarnów Józef Szczepanek 781-443-261

2. Grupy indywidualne do 16 maja 2013 r. pod następującymi numerami telefonów:

 • Małopolskie TKKF Maciek Oleksy 12-633-26-62, 793-230-985
 • Komandor Zlotu Leszek Tytko 512-142-810

XII. Biuro Zlotu:

 • Meta: Biuro Zlotu - czynne w dniu imprezy w godz. 9: 00 - 16: 00 – Park w Szczurowej  
 • W godz. 9: 00 – 11: 30 - przyjmuje potwierdzenia (zgłoszenia) przybycia na metę grup zorganizowanych i uczestników indywidualnych.

Kierownicy – piloci grup zorganizowanych dostarczają imienne listy zgłoszeń (oryginał i kopia) wg załączonego formularza. Natomiast uczestnicy indywidualni dokonują zgłoszenia samodzielnie i wpłacają wpisowe na miejscu.
Kierownicy – piloci grup zorganizowanych zgłoszonych przez Miasta i Gminy oraz osoby indywidualne po dokonaniu opłaty wpisowego, otrzymują:
- bloczki na posiłek
- okolicznościowe plakietki zlotu
- karty z numerami uprawniające do udziału w losowaniu rowerów

XIII. Nagrody

 • Dla zwycięzców w indywidualnych konkurencjach sportowo – rekreacyjnych za miejsca od I –III okolicznościowe dyplomy.
 • Dla zwycięzców w drużynowych konkurencjach sportowo – rekreacyjnych za miejsca od I – III medale.
 • Dla 3 najlepszych Gmin, Miast w klasyfikacji drużynowej (suma punktów z 3 konkurencji drużynowych) okolicznościowe statuetki.
 • W konkurencji VIP-ów za miejsca I - III statuetki i dla wszystkich okolicznościowe dyplomy.
 • Dla 3 najliczniejszych grup kolarskich Gmin, Miast puchary.
 • Wśród uczestników zlotu wylosowane zostaną nagrody specjalne w postaci rowerów. Odbiór roweru musi nastąpić osobiście po przedstawieniu karty upoważniającej do udziału w losowaniu rowerów.
 • W przypadku braku osoby (uczestnika) lub braku numerowanej karty rower będzie losowany. Osoby indywidualne (dzieci i dorośli) po opłaceniu wpisowego, niezależnie od miejsca zamieszkania biorą udział w losowaniu roweru ufundowanego przez Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe plakietki.

XIV. Finansowanie:

 • Koszty organizacyjne Zlotu ponoszą organizatorzy i współorganizatorzy wg odrębnie ustalonych zasad.

XV. Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych zapisów w regulaminie.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki spowodowane złym stanem zdrowia startujących.
 • Organizator zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz punkt sanitarny i opiekę medyczną na mecie Zlotu. Wszelki inny rodzaj ubezpieczenia lub dodatkowe NNW zapewnić mogą organizacje zgłaszające.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy bloczku).
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi, a wszelkie protesty rozstrzygane będą przez Komisję Sędziowską.

Zapisy u P. Elżbiety Gądek
w Urzędzie Gminy Szczurowa (pok. 22)


Źródło
/UG Szczurowa/
<<< wstecz


Luty 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  


Multimedia
Publikacje
Folklor Szczurowa
Nasza Gazeta
Stowarzyszenia i Kółka
Jak do nas dojechać
Jesteś monitoring pozycji gościem na naszej stronie.

Nasze projekty wspierają:
Copyright©2019