ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Menu Główne
Polityka bezpieczeństwa
Działalność
Organizacje
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Biblioteki
Publikacje
Instytucje i Urzędy
Muzeum Dwór w Dołędze
Data utworzenia:
2013-01-08


Regulamin Gminnych Turnieji Świetlicowych

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież szkolną na turnieje tenisa stołowego oraz bilarda, które będą organizowane w czasie ferii zimowych. Bliższych informacji udzielają pracownicy świetlic z każdej miejscowości.Zapraszamy !

 

Regulamin Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego
Gminy Szczurowa


Sezon 2013


1.Cel i zadania:
- Popularyzacja tenisa stołowego,
- Zapewnienie aktywnego wypoczynku młodzieży oraz osobom dorosłym.
2.Organizatorzy:
- Rozgrywki organizowane są przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
- Rozgrywki zostaną rozegrane pod nadzorem Komisji w składzie:
1.Grzegorz Zarych – przewodniczący
2.Elżbieta Solak - członek
3.Grażyna Tylka – członek
4.Damian Zając – członek
3.Termin i miejsce:
- Gminne rozgrywki zostaną rozegrane w dniu 23.01.2013r  (środa godz. 10:00) w sali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczurowej.
4.Uczestnicy, przepisy:
- W turnieju może startować młodzież oraz dorośli z terenu Gminy Szczurowa
- Turniej będzie rozgrywany z podziałem na kategorie wiekowe tj.
Kat 1. - do lat 12
Kat 2. - od lat 13 do 18
Kat 3. – dorośli
- Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy
indywidualnie do zgłaszających się uczestników.
-Zawody przeprowadzone będą zgodnie z uproszczonymi przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
-Turniej rozgrywany jest systemem zależnym od liczby zgłoszonych uczestników
(pucharowym, grupowym „każdy z każdym”, grupowo-pucharowym lub innym). O wyborze
systemu decyduje Komisja po przyjęciu listy uczestników.
- Ostateczny system rozegrania, uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób
i ustalony zostanie w dniu zawodów.
- Zwycięzcą meczu zostaje zawodnik, który wygra 2 sety.
- Po każdym wygranym meczu zawodnik otrzyma jeden punkt.
- W przypadku gdy na zakończenie Turnieju dwóch lub więcej uczestników zgromadzi na swoim koncie taką samą ilość punktów decyduje w kolejności: bilans bezpośrednich pojedynków, w dalszej kolejności bilans małych setów i różnica punktowa.
5. Nagrody:
- Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc z każdej kategorii przewidywane są pamiątkowe dyplomy oraz puchary i nagrody rzeczowe oraz nagrody rzeczowe dla świetlic.
6. Uwagi techniczne:
- Uczestnik Turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu zmiennym
- Uczestnik ma prawo rozgrywać mecze własną rakietą lub skorzystać ze sprzętu
udostępnionego przez Organizatora.
- Zawodnik odpowiada materialnie za sprzęt udostępniony przez Organizatora i
uszkodzony z winy zawodnika.

 

 

Regulamin Gminnego Turnieju Bilardowego
 Gminy Szczurowa.


Sezon 2013

1. Cel i zadania:
- Popularyzacja gry w bilard,
- Zapewnienie aktywnego wypoczynku młodzieży oraz osobom dorosłym.
2. Organizatorzy:
- Rozgrywki organizowane są przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej
- Rozgrywki zostaną rozegrane pod nadzorem Komisji w składzie:
1.Grzegorz Zarych – przewodniczący
2.Elżbieta Solak - członek
3.Grażyna Tylka – członek
4.Damian Zając – członek
3.Termin i miejsce:
-Gminne rozgrywki zostaną rozegrane w dniu 24.01.2013r  (czwartek godz. 10:00) w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaborowie
4.Uczestnicy:
-W turnieju może startować młodzież oraz dorośli z terenu Gminy Szczurowa
-Turniej będzie rozgrywany z podziałem na kategorie wiekowe tj.
Kat 1. - do lat 12
Kat 2. - od lat 13 do 18
Kat 3. – dorośli
- Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy
indywidualnie do zgłaszających się uczestników.
5.Przepisy
-Zawody przeprowadzone będą zgodnie z uproszczonymi przepisami gry w bilard kieszeniowy.
-Turniej rozgrywany jest systemem zależnym od liczby zgłoszonych uczestników
(pucharowym, grupowym „każdy z każdym”, grupowo-pucharowym lub innym). O wyborze
systemu decyduje Komisja po przyjęciu listy uczestników.
- Ostateczny system rozegrania, uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób
i ustalony zostanie w dniu zawodów.
1.Cel gry.
Ósemka jest nazwą gry strzałowej, rozgrywanej z białą bilą rozgrywającą oraz piętnastoma bilami rozgrywanymi, ponumerowanymi od 1 do 15. Jeden z grających musi umieścić wszystkie bile z grupy numerów od 1 do 7 (w jednolitych kolorach), jego przeciwnik wszystkie pasiaste bile od numeru 9 do 15. Zawodnik, który pierwszy umieści w łuzach prawidłowo wszystkie ze swoich siedmiu bil i potem prawidłowo wbije bilę nr 8, wygrywa partię.
2.Rozmieszczenie bil do bicia
Bile są umieszczane w trójkącie w górnej części stołu, z bilą nr.8 w środku trójkąta, szczytową bilą umieszczoną w punkcie głównym stołu, pasiastą bilą w jednym rogu trójkąta, jednolitą bilą w drugim rogu trójkąta. Wzdłuż jednego boku trójkąta nie mogą być ustawione bile należące do jednej grupy.
3.Otwieranie gry
W czasie indywidualnych rozgrywek zawodnicy przystępują do otwarć następnych partii wg ustaleń organizatora turnieju.
4.Faul podbicia i strzał "masse"
Gdy reguła, że "biała bila jest wyłączną przyczyną faulu" stosuje się w czasie meczu nie nadzorowanego przez sędziego, zawodnik powinien obawiać się, że może być uznany za faul przypadek, jeśli podczas próby podbicia, podkręcenia lub strzału "masse" z pionowo uniesionym kijem, ponad lub obok po łuku wokół bili nie będącej celem zagrania, dana bila ulegnie poruszeniu ręką, kijem lub mostkiem.
5.Prawidłowy strzał otwierający
Według definicji, aby wykonać poprawnie strzał otwierający grę ,zawodnik z białą bilą w ręku sprzed lini bazy musi:
1.albo wbić bilę do łuzy,
2.albo doprowadzić najmniej cztery numerowane bile do zetknięcia się z bandą.
Jeżeli nie wykona prawidłowego otwarcia, będzie to faul i wchodzący do gry przeciwnik może:
3.zaakceptować sytuację na stole i wykonać strzał lub
4.po ponownym ustawieniu bili do rozbicia wykonać strzał otwierający (rozbijający) lub pozwolić przeciwnikowi na wykonanie strzału rozbijającego.
6.Nieprawidłowe wykonanie otwarcia gry
Kiedy otwierający grę wbije białą bilę do łuzy, to:
1.wszystkie bile wbite w łuzy pozostają tam (z wyjątkiem bili nr 8, według punktu 9),
2.jest to faul,
3.stół jest otwarty.
UWAGA: wchodzący do gry zawodnik z białą bilą w ręku wykonuje strzał sprzed linii bazy i nie może uderzyć żadnej bili przed linią bazy, chyba że biała bila po uderzeniu przekroczy linię bazy i po odbiciu się wróci na pole bazy uderzając w bilę numerowaną.
7.Bila numerowana wybita poza stół w czasie rozbicia Jeśli zawodnik wybije bilę poza stół w czasie strzału otwierającego grę, jest to faul. Przeciwnik ma wtedy wybór:
1.zaakceptować daną sytuację na stole i oddać strzał lub
2.wziąć białą bilę w rękę i sprzed linii bazy oddać strzał.
8. Bila nr 8 wbita do łuzy w czasie otwarcia gry
Jeżeli bila nr 8 jest wbita w czasie otwarcia gry, zawodnik otwierający może poprosić o ponowne ułożenie bil do rozbicia i kontynuować strzał lub ustawić bilę nr.8 w odpowiednim miejscu na stole i kontynuować grę z pozycji w jakiej zatrzymały się bile. Jeżeli podczas rozbicia wbije bilę nr 8 oraz jednocześnie popełni jakiś faul to przeciwnik ma wtedy wybór ponownego ułożenia bil do rozbicia i jego wykonanie lub położenia bili nr 8 w odpowiednim punkcie na stole i rozpoczęcie strzału z białą bilą w ręku sprzed linii bazowej.
9.Otwarcie stołu
Według definicji stół jest "otwarty", gdy wybór grup bil (jednolite lub pasiaste) nie został jeszcze dokonany. Gdy stół jest otwarty, prawidłowe jest uderzenie w bilę jednolitą, aby rozegrać pasiastą lub na odwrót.
10. Wybór grupy bil
Wybór grupy bil pasiastych lub jednolitych nie jest dokonany w czasie otwarcia, nawet jeśli rozegrane bile należą do jednej lub dwóch ww. grup. STÓŁ JEST OTWARTY NATYCHMIAST PO ODDANIU STRZAŁU OTWIERAJĄCEGO. Wybór grupy jest dokonany tylko wtedy, gdy rozgrywający poprawnie umieści w łuzie bilę po strzale otwierającym.
11.Prawidłowy strzał
Według definicji, we wszystkich strzałach (z wyjątkiem otwierającego i gdy stół jest otwarty) strzelający musi uderzyć jako pierwszą jedną bilę ze swojej grupy.
12.Punktacja
Rozgrywający jest uprawniony do kontynuowania strzałów dopóki nie zepsuje zagrywki przy wbijaniu bil. Po prawidłowym umieszczeniu w łuzach wszystkich bil ze swojej grupy musi wbić bilę nr 8 do zadeklarowanej łuzy.
13.Faule i kary
Gdy zawodnik dostaje białą bilę do ręki, oznacza to, że może umieścić tą bilę gdziekolwiek na stole.
14.Strzały kombinowane
Strzały kombinowane są dopuszczalne, jednakże bila nr 8 nie może być użyta jako pierwsza w kombinacjach, z wyjątkiem sytuacji, gdy stół jest otwarty.
15.Bile numerowane wybite ze stołu.
Jeżeli jedna z bil numerowanych zostanie wybita ze stołu, następuje faul i utrata kolejki, chyba że wybito bilę nr 8, co oznacza faul i przegraną partię. Każda z wybitych bil numerowanych musi być umieszczona na środku stołu.
16.Rozgrywanie bili numer 8
W czasie rozgrywania bili nr 8 błąd lub faul nie oznacza utraty partii, jeżeli bila nr 8 nie jest wybita ze stołu lub do łuzy. Przeciwnik dostaje wtedy białą bilę do ręki.
17.Strata (przegranie) partii
Zawodnik przegrywa jeśli popełni następujące przewinienie:
1.a). fauluje, wbijając bilę nr 8
2.b). wbije bilę nr 8 zamiast kolejnej, numerowanej bili ze swojej grupy,
3.c). w każdym momencie, gdy wybije bilę nr 8 poza stół,
4.d). wbije bilę nr 8 w inną kieszeń niż zapowiedział (zadeklarował),
5.e). wbije bilę nr 8, gdy nie jest ona kolejną bilą do rozegrania.
18.W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje komisja.
6.Nagrody:
-Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc z każdej kategorii przewidywane są pamiątkowe dyplomy oraz puchary i nagrody rzeczowe oraz nagrody rzeczowe dla świetlic
7.Uwagi techniczne:
- Uczestnik Turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu zmiennym
- Uczestnik ma prawo skorzystać ze sprzętu udostępnionego przez Organizatora.
- Zawodnik odpowiada materialnie za sprzęt udostępniony przez Organizatora i
uszkodzony z winy zawodnika.

 

Źródło /GCKCziS Szczurowa/
<<< wstecz


Luty 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  


Multimedia
Publikacje
Folklor Szczurowa
Nasza Gazeta
Stowarzyszenia i Kółka
Jak do nas dojechać
Jesteś monitoring pozycji gościem na naszej stronie.

Nasze projekty wspierają:
Copyright©2019