ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Menu Główne
Polityka bezpieczeństwa
Działalność
Organizacje
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Biblioteki
Publikacje
Instytucje i Urzędy
Muzeum Dwór w Dołędze
Data utworzenia:
2012-10-29


Realizacja projektu OSP Górka


"Przez wolontariat do obywatelskości" projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce

W gminie Szczurowa od stycznia bieżącego roku jest realizowany projekt „Przez wolontariat do obywatelskości – Ochotnicza Straż Pożarna platformą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich”. Realizatorem przedsięwzięcia jest Ochotnicza Straż Pożarna w Górce działająca w partnerstwie z lokalnym samorządem. Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskaniu dotacji z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych będącego częścią tzw. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach którego rząd Szwajcarii wspiera rozwój gospodarczy i społeczny nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Z kolei podstawowym celem samego Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest zwiększanie aktywności obywatelskiej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiegow Polsce oraz promowanie jego roli, jako ważnego uczestnika procesu zmniejszaniaróżnic społeczno-gospodarczych na obszarze naszego kraju, a także różnicpomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej.

W ramach FOP organizacje ngomają możliwość realizacji projektów nastawionych nazwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, promując w tensposób rolę społeczeństwa obywatelskiego jako kluczowego czynnika wzmacnianiaspójności społecznej i gospodarczej kraju. Operatorem Funduszu jest firma Ecorys Polska sp. z o. o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk.


Zasadniczym celem projektu „Przez wolontariat do obywatelskości” jest wypracowanie nowych rozwiązań, wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie gminy Szczurowa poprzez zaktywizowanie obywatelskie młodzieży w wieku 16-25 lat do działań wolontarystycznych na rzecz społeczności lokalnych przy wykorzystaniu potencjału miejscowej sieci Ochotniczych Straży Pożarnych. W projekcie uczestniczy więc 6 jednostek OSP (wliczając Realizatora) oraz zrekrutowanych z terenu gminy 30 wolontariuszy w wieku 16-25 lat. Młodzi uczestnicy projektu podzieleni na 6 drużyn wolontariackichfunkcjonujących pod patronatem poszczególnych OSP są w ramach projektu przygotowywani do podejmowania działań spo
łecznych i obywatelskich na rzecz lokalnych społeczności. Całość działań wolontariuszy koordynuje utworzone przy OSP w Górce Centrum Wolontariatu Ekstremalnego i Społecznego, które od początku realizacji projektu zorganizowało już dla jego uczestników szkolenia z: aspektów pracy wolontarystycznej, budowania zespołu, pracy nad projektem oraz z udzielania pierwszej pomocy medycznej i współpracy terenowej z jednostkami OSP na terenie gminy w przypadku zagrożenia powodziowego. Tym samym młodzież została przygotowana do pomagania mieszkańcom na dwóch istotnych płaszczyznach – w ramach tzw. „wolontariatu ekstremalnego" (rozumianego jako udzielanie pomocy oraz w ogóle bezinteresowna działalność na rzecz społeczności lokalnych w sytuacjach kryzysowych np. w przypadku powodzi; wolontariat taki charakteryzuje się także ściśle określonymi ramami czasowymi jego trwania) oraz „wolontariatu społecznego” (rozumianego jako działalność prospołeczna i proobywatelska w „normalnych” warunkach społecznych; działania przeprowadzane w sposób ciągły i bez ograniczeń czasowych mające na celu wspomaganie rozwoju danej społeczności).

Urzeczywistnieniem drugiej z wymienionych płaszczyzn działań wolontariuszy było przygotowanie przez każdą z drużyn własnego mikro projektu skierowanego do określonych grup mieszkańców na terenie gminy Szczurowa. Drużyny oparły swoje inicjatywy o przeprowadzoną diagnozą a realizacja ich autorskich inicjatyw obywatelskich stanowi główny trzon działań projektowych w III i IV kwartale 2012 roku. Wśród działań wolontariuszy przewidziano m.in. takie zadania jak: promowanie i rozwój sportu młodzieżowego na terenie gminy, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacji klęski żywiołowej, promowanie działalności OSP w celu pozyskiwania młodych członków-ochotników dla straży, wspieranie rozwoju pasji i aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodych mieszkańców gminy itp.

W ramach realizacji projektu utworzone przez OSP w Górce Centrum Wolontariatu zostało także doposażone w sprzęt biurowy oraz zestaw książek i podręczników na temat wolontariatu, społeczeństwa obywatelskiego oraz konstruowania działań metodą projektu. Ponadto zakupiono zestaw sprzętu strażackiego w celu umożliwienia przeprowadzenia zaplanowanych dla wolontariuszy szkoleń w warunkach kryzysowych.

Realizacja projektu dobiegnie końca w grudniu 2012 roku, kiedy to zostanie zorganizowana konferencja, na której uczestnicy projektu podzielą się zdobytym doświadczeniem oraz zaprezentują efekty swoich działań na terenie gminy.

 

Źródło /OSP Górka/
<<< wstecz


Sierpień 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Multimedia
Publikacje
Folklor Szczurowa
Nasza Gazeta
Stowarzyszenia i Kółka
Jak do nas dojechać
Jesteś monitoring pozycji gościem na naszej stronie.

Nasze projekty wspierają:
Copyright©2019