ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Menu Główne
Polityka bezpieczeństwa
Działalność
Organizacje
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Biblioteki
Publikacje
Instytucje i Urzędy
Muzeum Dwór w Dołędze
Data utworzenia:
2010-05-06


REGULAMIN

XXIX Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych  "Krakowski Wianek" im. Jędrzeja Cierniaka


Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
instytucja kultury województwa małopolskiego
Starostwo Powiatowe w Brzesku

Gminne Centrum Kultury,Czytelnictwa i Sportu
w Szczurowej

Zapraszają na:

  XXIX Przegląd Zespołów Regionalnych,

Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych 

"KRAKOWSKI WIANEK"

im. Jędrzeja Cierniaka

21 - 23 maja 2010 r.
Park w SzczurowejI. Cele imprezy
1.  Ochrona, popularyzacja i dokumentacja folkloru regionu Krakowiaków Wschodnich, Zachodnich  oraz Pogórza Ciężkowickiego.
2.  Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego zespołów regionalnych, kapel ludowych, instrumentalistów, mistrzów i ich uczniów oraz grup śpiewaczych.
3.  Doskonalenie warsztatu merytorycznego instruktorów ruchu regionalnego.
4.  Wzbogacenie oferty kulturalnej Małopolski.

II. Uczestnicy
1.Przegląd ma charakter konkursu, w którym uczestniczą młodzieżowe i dorosłe zespoły regionalne, kapele ludowe, instrumentaliści, mistrzowie z uczniami oraz grupy śpiewacze prezentujący wyłącznie folklor regionu Krakowiaków Wschodnich, Zachodnich i Pogórza Ciężkowickiego z województwa małopolskiego.
2. Wiek uczestników: 14 – 17 lat – młodzież
                                     powyżej 17 lat - dorosłe
3.  Z Przeglądu wyłącza się dziecięce zespoły, kapele i grupy śpiewacze.
4.  Dopuszcza się udział dzieci w kategorii mistrz-uczeń.
5. Zespoły uczestniczące w Przeglądzie oceniane będą w następujących  kategoriach:
- zespołów prezentujących folklor w formie  autentycznej,
- zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej,
- kapel ludowych,
- grupy śpiewaczych,
- mistrza i ucznia,
- instrumentalisty ludowego.

III.Kryteria oceny

Jury powołane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu będzie brało pod uwagę następujące kategorie i kryteria oceny:

ZESPOŁY W FORMIE AUTENTYCZNEJ

- zespoły prezentują folklor własnego regionu etnograficznego,
- przebieg programu zgodny z ludową obyczajowością i prawami sceny,
- obowiązuje tradycyjny strój ludowy, względnie wykonany według dawnych wzorów,
- muzyka, instrumenty ludowe i tańce winny być prezentowane zgodnie z tradycją regionu  (zespołom towarzyszy „żywa muzyka", nie dopuszcza się stosowania akordeonu i instrumentów mechanicznych).
Bardziej oczekiwaną i właściwszą formą prezentacji przy ocenie zespołów będą programy
ukazujące zwyczaje i obrzędy, ale nie przekraczające czasowo 1/3 całości programu.

Czas występu do 30 minut

ZESPOŁY W FORMIE ARTYSTYCZNIE OPRACOWANEJ

- zespoły prezentują folklor własnego regionu etnograficznego,
- przebieg programu zgodny z ludową obyczajowością i prawami sceny,
- dopuszczalne jest opracowanie artystyczne, jednak nie zmieniające w istotny sposób,
- pierwowzoru ludowego, mile widziane są scenki obyczajowe, które nie mogą przekroczyć
     czasowo 1/3 całości programu,
- niedopuszczalne jest stosowanie niezgodnych z tradycją motywów w tańcach  i wprowadzenie do stroju obcych kulturowo elementów,
-  zespołom towarzyszy „żywa muzyka”,
- użycie niezgodnych z tradycją instrumentów (akordeonu, itp.) eliminuje zespół w ubieganiu się o pierwsze miejsce.

Czas występu do 30 minut

KAPELE LUDOWE

- dobór repertuaru (sięganie do tradycyjnych, nie spopularyzowanych melodii),
- wykonawstwo zgodne z muzycznym stylem regionu,
- tradycyjny zestaw instrumentów,
- właściwy poziom techniczny i artystyczny,
- strój zgodny z regionem,
- skrzypek nie może wystąpić w konkursie w dwóch kapelach w charakterze prymisty.

Czas występu do 7 minut

GRUPY ŚPIEWACZE (nie więcej niż 8 osób)

                         
- dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość (oczekiwane są stare tradycyjne melodie charakterystyczne dla własnego regionu, pieśni obrzędowe, ballady)
- śpiewy zgodne z muzyczną obyczajowością w regionie (grupy wykonują pieśni bez  towarzyszenia instrumentów /a cappella/).
- strój i ogólny wyraz artystyczny

Czas występu do 7 minut

MISTRZ – UCZEŃ

Pokaz konkursowy polega na przedstawieniu przez dorosłego mistrza – muzyka  swoich uczniów, prezentujących tradycyjną grę na instrumentach muzycznych:  
- mistrz może wystawić w konkursie maksymalnie 5 uczniów
- uczniowie prezentują się indywidualnie,
- występ poszczególnych uczniów rozpoczyna mistrz,
- dobór repertuaru,
- zachowanie charakteru gry własnego regionu oraz stylu gry mistrza,
- technika wykonania, czystość brzmienia,
Dopuszcza się inną wspólną prezentację uczniów ale wyłącznie za porozumieniem
z organizatorami.
          
Czas występu – maksymalnie 3 minuty dla jednego ucznia

INSTRUMENTALISTA LUDOWY

- w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie instrumentaliści - soliści (bez towarzyszenia kapel lub innych instrumentów), którzy zaprezentują melodie związane z własnym regionem,
- z jednej kapeli biorącej udział w konkursie kapel ludowych, może wystąpić indywidualnie tylko jeden (najlepszy) muzyk wytypowany przez członków kapeli,
- pożądane jest zaprezentowanie starych ludowych instrumentów muzycznych właściwych dla danego regionu, (wskazana jest gra na zanikających tradycyjnych instrumentach ludowych
-  takich jak: fujarka, okaryna, heligonka),
-  uczestnik konkursu może zagrać na kilku różnych instrumentach,
- dopuszcza się przyśpiewki do wykonywanej melodii na instrumencie jeśli jest to zgodne z tradycją,
-  wybór melodii właściwych dla swojego regionu,
- zachowanie w grze specyfiki i zdobnictwa muzycznego swojego regionu,
-  wybór instrumentu
- czystość brzmienia i technika opanowania instrumentu,
- ogólny wyraz muzyczny.

Czas występu do 5 minut
          
IV. Nagrody

1. Komisja Artystyczna  przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia, których wysokość uzależniona będzie od  pozyskanych środków.
2. W zależności od poziomu zespołów Komisja przewiduje nagrodę główną w postaci  KRAKOWSKIEGO WIANKA w  obydwu kategoriach.
    Każda grupa otrzyma pamiątkowy dyplomy uczestnictwa.

3. Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne i niepodważalne.

4. W poszczególne dni, po zakończeniu całości prezentacji organizatorzy planują spotkanie opiekunów zespołów,  kapel i grup śpiewaczych  z Komisją Artystyczną w celu omówienia  prezentowanych programów.
Powyższe spotkanie prosimy potraktować obowiązkowo jako warsztaty metodyczne.


V. PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom posiłek.

2. Koszty transportu pokrywają instytucje delegujące.

3. Instytucja zgłaszająca zespół, kapelę, grupę śpiewaczą oraz mistrza i uczniów do udziału
    w Przeglądzie  ma obowiązek ubezpieczyć członków ww. grup na czas przejazdu i pobytu.

4. Karty zgłoszeń wg załączonego wzoru,  wypełnione dokładnie i czytelnie  należy nadsyłać  
  do dnia:   11 maja 2010 roku  na  adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Biuro
  Organizacyjne  w Tarnowie, Rynek 16, 33-100 Tarnów,  z dopiskiem “Krakowski Wianek”
  Po tym terminie karty zgłoszeń nie będą przyjmowane.

5. Bliższe informacje uzyskać można:
1. W sprawach programowo-organizacyjnych i regulaminowych w Małopolskim Centrum
 Kultury SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie – Beata Rompała – koordynator projektu, tel./fax. (14) 626 07 61,  e-mail: b.rompala@mcksokol.pl

2. W sprawach organizacyjno-technicznych w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szczurowej  - Grzegorz Zarych – dyrektor GCK w Szczurowej, tel./fax. (14) 671 40 50, e-mail: gok@szczurowa.pl

Regulamin i karty zgłoszeń można dodatkowo pobrać na stronie internetowej: www.mcksokol.pl

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU
I DANYCH OSOBOWYCH


1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu  swoje autorskie prawa  majątkowe do  artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas Przeglądu, w celu  wykorzystania   ich przez MCK SOKÓŁ w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na  następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video),
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania,
f) najmu i dzierżawy,
g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz  reemisji  i retransmisji.

2. Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem  w Przeglądzie.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  MCK SOKÓŁ na potrzeby organizacji Przeglądu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora Przeglądu
(w tym na umieszczenie  ich na stronie internetowej MCK SOKÓŁ).

 
Dokumenty do pobrania:
Grupa Śpiewacza - karta zgłoszenia
Instrumentalista - karta zgłoszenia
Kapela Ludowa - karta zgłoszenia
Mistrz i Uczeń - karta zgłoszenia
Zespół - karta zgłoszenia


Źródło
/GCKCziS Szczurowa/
<<< wstecz


Luty 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  


Multimedia
Publikacje
Folklor Szczurowa
Nasza Gazeta
Stowarzyszenia i Kółka
Jak do nas dojechać
Jesteś monitoring pozycji gościem na naszej stronie.

Nasze projekty wspierają:
Copyright©2019