ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Menu Główne
Polityka bezpieczeństwa
Działalność
Organizacje
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Biblioteki
Publikacje
Instytucje i Urzędy
Muzeum Dwór w Dołędze
Data utworzenia:
2018-05-29


Wyniki przeglądu "Krakowski Wianek" - Szczurowa 2018

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Artystycznej 36. Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. J. Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK, Szczurowa, 25-27 maja 2018 r.
 
Komisja Artystyczna w składzie:
1. Aleksandra SZURMIAK- BOGUCKA- etnomuzykolog z Krakowa (przewodnicząca)
2. Wiesława HAZUKA- choreograf z Tarnowa
3. Aleksander SMAGA- muzyk z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
4. Beata ROMPAŁA- folklorysta z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu- Biuro Organizacyjne w Tarnowie
5. Benedykt KAFEL- etnograf z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
 
Po obejrzeniu i wnikliwej ocenie 14 zespołów regionalnych w tym: 10 zespołów prezentujących formy autentyczne, 4 zespołów prezentujących formy artystycznie opracowane, 13 kapel ludowych, 7 mistrzów i 13 uczniów, 13 solistów- instrumentalistów, 31 grup śpiewaczych oraz 14 śpiewaków ludowych z powiatów regionu Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich tj. brzeskiego, bocheńskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, myślenickiego, tarnowskiego i wielickiego, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
 
 

W KATEGORII: DOROSŁYCH ZESPOŁÓW
PREZENTUJĄCYCH FOLKLOR W FORMIE AUTENTYCZNEJ 

 
NAGRODĘ GŁÓWNĄ KRAKOWSKI WIANEK oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.650,00 zł otrzymuje:
● Zespół Regionalny PORĄBCOKI z Porąbki Uszewskiej
 
I MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.300,00 zł otrzymuje:
● Zespół Regionalny BISKUPIANIE z Biskupic Radłowskich
 
II MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł otrzymuje:
● Zespół Folklorystyczny OTFINOWIANIE z Otfinowa

III MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 850,00 zł otrzymuje:
● Zespół Pieśni i Tańca ELEGIA z Rudnika

WYRÓŻNIENIA otrzymują:
● Zespół Folklorystyczny Gwoździec z Gwoźdźca
 
● Zespół Pieśni i Tańca BISKUPIANIE z Biskupic
 
 

W KATEGORII: MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW
PREZENTUJĄCYCH FOLKLOR W FORMIE AUTENTYCZNEJ 

 
NAGRODY GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEGO WIANKA nie przyznano
 
I MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł otrzymuje:
● Zespół Regionalny POJAWIANIE z Pojawia
 
II MIEJSCA oraz nagrodę pieniężną w wysokości 750,00 zł otrzymuje:
● Zespół Regionalny ŁONIOWIACY z Łoniowej
 
III MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł każda otrzymuje:
● Zespół Pieśni i Tańca ŁAPANOWIANIE z Łapanowa    
 
WYRÓŻNIENIE otrzymuje:
● Zespół Folklorystyczny GWOŹDZIEC z Gwoźdźca
 
 

W KATEGORII: DOROSŁYCH ZESPOŁÓW
PREZENTUJĄCYCH FOLKLOR W FORMIE ARTYSTYCZNIE OPRACOWANEJ

 
NAGRODY GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEGO WIANKA oraz I , II Miejsca nie przyznano.
 
Dwa równorzędne III MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 700,00 zł każda otrzymuje:
● Zespół Pieśni i Tańca SIEDLECANIE z Siedlca
 
● Zespół Pieśni i Tańca ECHO DOLINY z Biadolin Radłowskich
 
 

W KATEGORII: MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW
PREZENTUJĄCYCH FOLKLOR W FORMIE ARTYSTYCZNIE OPRACOWANEJ

 
NAGRODY GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEGO WIANKA oraz I Miejsca nie przyznano.
 
II MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł otrzymuje:
● Zespół Pieśni i Tańca PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej
 
III MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości po 500,00 zł otrzymuje:
● Zespół Folklorystyczny BOBROWIANIE z Bobrownik Wielkich
 
 

W KATEGORII: KAPELE LUDOWE- DOROSŁE

 
NAGRODĘ GŁÓWNĄ KRAKOWSKI WIANEK oraz nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł otrzymuje:
● Kapela Ludowa SIEMIECHOWIANIE z Siemiechowa
 
I MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł otrzymuje:
● Kapela Ludowa RARASZEK z Krakowa
 
Cztery równorzędne II MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł każda otrzymuje:
● KAPELA MARCINA KORBUTA z Siedlca
● Kapela Ludowa POGÓRZANIE z Jastrzębi
● MUZYKA SPOD BUCYNY z Zalasowej
● Kapela Ludowa KOPIÉNIOKI z Igołomi
 
Trzy równorzędne III MIEJSCA oraz nagrodę pieniężną w wysokości po 250,00 zł każda otrzymuje:
● KAPELA SIEDLECKA z Siedlca
● Kapela Ludowa ZALASOWIANIE z Zalasowej
● MUZYKA POWSINOGI z Zalasowej
 
WYRÓŻNIENIE otrzymuje:
● Kapela Ludowa W KUŹNI U KOWALA z Kowalowej
 
 

W KATEGORII: KAPELE LUDOWE- MŁODZIEŻ

 
NAGRODY GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEGO WIANKA oraz I MIEJSCA nie przyznano

Dwa równorzędne II MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 300,00 zł każda otrzymuje:
● Kapela Ludowa ŁAPANOWIANIE z Łapanowa

● Kapela Ludowa Z POD DĘBA z Zalasowej
 
III MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł otrzymuje:
● Kapela Ludowa OPATKOWICE z Zakliczyna
 
 

W KATEGORII: INSTRUMENTALISTÓW- DOROŚLI

 
NAGRODĘ GŁÓWNĄ KRAKOWSKI WIANEK nie przyznano

Cztery równorzędne
I MIEJSCA oraz nagrodę pieniężną w wysokości po 150,00 zł każda otrzymuje:

● Marcin KORBUT z Siedlca (HELIGONKA, OKARYNA)
● Paweł OPYD z Siedlca (HELIGONKA)
● Antoni HOŁDA z Kąśnej Górnej (SKRZYPCE)
● Janusz FUDYMA z Zalasowej (HELIGONKA)
 
Trzy równorzędne II MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 120,00 zł każda otrzymuje:
● Tadeusz MALIK z Lusławic (HELIGONKA)
● Daniel KÜBLER z Igołomi (KLARET, TRĄBKA)
● Władysław NIEMIEC z Wróblowic (SKRZYPCE)
 
Dwa równorzędne III MIEJSCA oraz nagrodę pieniężną w wysokości po 100,00 zł każda otrzymuje:
● Dariusz KRUCZEK z Grabia (HELIGONKA)
● Gabriela JANIK z Tomaszowic (SKRZYPCE)
 
 

W KATEGORII: INSTRUMENTALISTÓW- MŁODZIEŻ

 
NAGRODĘ GŁÓWNĄ KRAKOWSKI WIANEK nie przyznano
Dwa równorzędne
I MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 120,00 zł każda otrzymuje:
● Joanna HEŁDAK z Mogilan (SKRZYPCE)
● Weronika ŚWISTAK z Libiąża (SKRZYPCE)
 
Dwa równorzędne III MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 100,00 zł każda otrzymuje:
● Faustyna NOWAK z Konar (SKRZYPCE)
● Agnieszka WOJDYŁA z Chrzanowa (SKRZYPCE)
 
W KATEGORII: GRUPY ŚPIEWACZE- DOROSŁE
 
NAGRODY GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEGO WIANKA nie przyznano

Trzy równorzędne I MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 250,00 zł każda otrzymuje:

● Kobieca Grupa Śpiewacza KGW OSTRĘŻŁANKI z Ostrężnicy i Łan
● Kobieca Grupa Śpiewacza MASZKOWIAKI z Maszkowa
● Kobieca Grupa Śpiewacza WESOŁE KUMOSZKI z Tomaszowic
 
Siedem równorzędnych II MIEJSC oraz nagrody pieniężne w wysokości po 200,00 zł każda otrzymuje:
● Kobieca Grupa Śpiewacza ZF KSIĄŻOWIACY z Książa Małego Kolnia
● Kobieca Grupa Śpiewacza SIEDLECANKI z Siedlca
● Męska Grupa Śpiewacza ZALASOWIOKI z Zalasowej
● Kobieca Grupa Śpiewacza TURZANKI z Turzy
● Kobieca Grupa Śpiewacza KARNIOWIANIE z Karniowic
● Kobieca Grupa Śpiewacza BOLĘCANKI z Bolęcina
● Kobieca Grupa Śpiewacza SUŁOSZOWIANKI z Sułoszowej
 
Dziewięć równorzędnych III MIEJSC oraz nagrody pieniężne w wysokości po 150,00 zł każda otrzymuje:
● Kobieca Grupa Śpiewacza RUDNIANIE z Rudna
● Kobieca Grupa Śpiewacza GWOŹDZIEC z Gwoźdźca
● Kobieca Grupa Śpiewacza ZZA LASU z Zalasowej
● Kobieca Grupa Śpiewacza ZF OTFINOWIANIE z Otfinowa
● Kobieca Grupa Śpiewacza POGÓRZANKI z Jastrzębi
● Kobieca Grupa Śpiewacza KGW z Młoszowej
● Kobieca Grupa Śpiewacza LUBCANKI z Lubczy
● Kobieca Grupa Śpiewacza WOLANKI z Woli Radłowskiej
● Kobieca Grupa Śpiewacza MĘTKOWIANKI z Mętkowa
 
WYRÓŻNIENIA otrzymuje:
● Kobieca Grupa Śpiewacza KOZIEROWIANIE z Kozierowa
● Kobieca Grupa Śpiewacza PSARZANIE z Psar
● Kobieca Grupa Śpiewacza BABICANKI z Babic
● Kobieca Grupa Śpiewacza z KOWALOWEJ
● Męska Grupa Śpiewacza LUBCOKI z Lubczy
● Kobieca Grupa Śpiewacza KRYSPIANKI z Kryspinowa
● Kobieca Grupa Śpiewacza ZOFIPOLANKI z Zofipola
 
Dyplomy za udział otrzymuje:
● Kobieca Grupa Śpiewacza CZCHOWIANIE z Czchowa
● Mieszana Grupa Śpiewacza DOŁOWIANIE z Dołów
 
 

W KATEGORII: GRUPY ŚPIEWACZE- MŁODZIEŻ

 
I MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł otrzymuje:

● Dziewczęca Grupa Śpiewacza z Siemiechowa

II MIEJSCE oraz nagrody pieniężne w wysokości 150,00 zł otrzymuje:
● Dziewczęca Grupa Śpiewacza BANDA BUREK z Wiśniowej
 
III MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100,00 zł otrzymuje:
● Dziewczęca Grupa Śpiewacza GWOŻDZIEC z Gwoźdźca
 
 

W KATEGORII: ŚPIEWAK LUDOWY- DOROŚLI

 
NAGRODĘ GŁÓWNĄ KRAKOWSKI WIANEK oraz nagrodę pieniężną w wysokości 150,00 zł otrzymuje:
● Monika DUDEK z Tenczynka
 
Cztery równorzędne I MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 120,00 zł każda otrzymuje:
● Bronisława AUGUSTYNEK z Rudna
● Katarzyna CHODOŃ z Krakowa
● Stanisław DEŚ z Jastrzębi
● Daniel KÜBLER z Igołomi
 
Dwa równorzędne II MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 110,00 zł każda otrzymuje:
● Urszula ZACHARIASZ z Książa Małego
● Ewa BLICHARZ z Turzy
 
Cztery równorzędne III MIEJSCA oraz nagrodę pieniężną w wysokości po 100,00 zł każda otrzymuje:
● Krzysztof KRAWCZYK z Kozierowa
● Beata KRAWCZYK z Kozierowa
● Władysław BARDO z Zalasowej
● Lidia SZOPA z Igołomi
 
WYRÓŻNIENIA otrzymuje:
● Bronisława JANICKA z Czchowa
● Bożena ADAMCZYK z Młoszowej
 
 

W KATEGORII: ŚPIEWAK LUDOWY- MŁODZIEŻ

 
Dyplomy za udział otrzymuje: Szymon CISZEK z Boczowa
 
 

W KATEGORII: MISTRZ- UCZEŃ

 
NAGRODY GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEGO WIANKA nie przyznano.
 
 
Trzy równorzędne I MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 130,00 zł każda otrzymuje:

● MISTRZ- Tadeusz MALIK z Lusławic
uczniowie: Jakub WOLAK z Wesołowa, Bartosz ŁĘKAWSKI z Borowej
 
● MISTRZ- Daniel KÜBLER z Igołomi
uczeń: Tytus WOŹNIAK z Krzeszowic
 
● MISTRZ- Anna WENC- ZABAWA z Zalasowej
uczniowie: Przemysław GALAS z Zalasowej, Weronika MIŁEK z Zalasowej
 
II MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 110,00 zł otrzymuje:
● MISTRZ- Zenon PAJOR z Lusławic- MISTRZ (TRĄBKA)
uczeń: Bartek BARTOSIK z Siemiechowa
 
Trzy równorzędne III MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 100,00 zł każda otrzymuje:
● MISTRZ- Marcin KORBUT z Siedlca
uczniowie: Adam GAURA z Gwoźdźca, Karol PARUCH z Książnicy, Katarzyna ZYCH z Bochni
 
● MISTRZ- Mateusz WIELGUS z Siemiechowa
uczniowie: Karolina IWANIEC z Siemiechowa, Tomasz WIELGUS z Siemiechowa
 
● MISTRZ- Krystyna WENC- SZATKO z Lisiej Góry
uczniowie: Zuzanna ZAJĄC z Zalasowej, Katarzyna MIERZYŃSKA z Zalasowej
 
Do udziału na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych, Drużbów i Starostów Weselnych „SABAŁOWE BAJANIA”, które odbędą się w sierpniu 2018 r. w Bukowinie Tatrzańskiej,  Komisja kwalifikuje:
INSTRUMENTALISTĘ- Antoniego HOŁDĘ z Kąśniej Górnej (skrzypce)
INSTRUMENTALISTĘ- Weronikę ŚWISTAK z Libiąża (skrzypce)
ŚPIEWAKA- Stanisława DESIA z Jastrzębi
ŚPIEWACZKĘ- Monikę DUDEK z Tenczynka
ŚPIEWACZKĘ- Katarzyna CHODOŃ z Krakowa
 
Do udziału na Małopolski Przegląd Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY w Łużnej, w 2019 r., Komisja kwalifikuje:
● Zespół Regionalny PORĄBCOKI z Porąbki Uszewskiej
 
Komisja serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu: członkom zespołów regionalnych, grup śpiewaczych, kapel ludowych, śpiewakom ludowym, instrumentalistom, mistrzom muzykom i ich uczniom za tak duży wkład pracy włożony w przygotowanie zaprezentowanych programów. Dziękujemy Organizatorom: Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na czele z dyrektorem Panem Antonim Malczakiem zastępcą Panią Małgorzatą Kalarus, pracownikom SOKOŁA, dyrektorowi Grzegorzowi Zarychowi i wszystkim pracownikom Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej oraz służbom technicznym za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu, a konferansjerowi Stanisławowi Gurgulowi za stworzenie sympatycznej atmosfery podczas 3-dniowej imprezy. 
 
Podziękowanie kierujemy do Sponsora: Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 
Nagrody pieniężne zostaną przekazane przez Organizatorów na konta instytucji kultury, które patronują zespołom lub na indywidualne konta kierowników poszczególnych grup uczestniczących w przeglądzie. Wszyscy pozostali uczestnicy niewymienieni w protokole otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
 
Fundatorami nagród finansowych są:
  1. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 18 500,00  zł
  2. Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie                         3 000,00 zł

Fundatorem nagród rzeczowych- statuetek KRAKOWSKICH WIANKÓW oraz dyplomów jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Patronat honorowy nad Przeglądem objęli:
Jacek KRUPA- Marszałek Województwa Małopolskiego
Andrzej POTĘPA- Starosta Brzeski
Marian ZALEWSKI- Wójt Gminy Szczurowa
 
Organizatorzy: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu- Biuro Organizacyjne w Tarnowie, Gmina Szczurowa, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
 
Współorganizator:
Powiat Brzeski
 
Patronat medialny: RDN Małopolska, Informator Brzeski, Tygodnik Miasto i Ludzie, W Zakolu Raby i Wisły, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, www.szczurowa.pl, www.gck-szczurowa.pl, www.mcksokol.pl, www.folklorszczurowa.pl  
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Źródło /MCK Sokół/
<<< wstecz


Lipiec 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Multimedia
Publikacje
Folklor Szczurowa
Nasza Gazeta
Stowarzyszenia i Kółka
Jak do nas dojechać
Jesteś monitoring pozycji gościem na naszej stronie.

Nasze projekty wspierają:
Copyright©2019