ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Menu Główne
Polityka bezpieczeństwa
Działalność
Organizacje
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Biblioteki
Publikacje
Instytucje i Urzędy
Muzeum Dwór w Dołędze
Data utworzenia:
2017-06-26


PIKNIK SPORTOWO-REKREACYJNY Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Szczurowa

 PIKNIK SPORTOWO-REKREACYJNY
Turniej Piłkarski
o Puchar Wójta Gminy Szczurowa

23 lipca 2017 r., boisko sportowe w Niedzieliskach


I. Cel.
• Popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy,
• Upowszechnianie przepisów różnego rodzaju dyscyplin, kształtowanie właściwych postaw zawodników i kibiców,
• Wyrabianie nawyku aktywnego udziału mieszkańców w różnych formach rekreacji i zabawy,
• Integracja społeczności lokalnej,
• Podnoszenie własnej sprawności fizycznej,
• Propagowanie zdrowego stylu życia,

II. Organizator.
• Gmina Szczurowa,
• Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej,
• Ludowy Klub Sportowy Korona Niedzieliska,
• KGW Niedzieliska,

III. Termin i miejsce.
• Turniej odbędzie się w ramach pikniku sportowo - rekreacyjnego w dniu 23 lipca 2017 r. na stadionie sportowym w Niedzieliskach,
•  W turnieju uczestniczą tylko te drużyny, które zgłoszą się do biura zawodów z wymaganymi dokumentami w dniu imprezy w godz. 12.30–13:00,

IV. Warunki uczestnictwa.

• W turnieju uczestniczą drużyny złożone z mieszkańców poszczególnych sołectw,
• Każde ze sołectw reprezentuje tylko i wyłącznie jedna drużyna,
• W przypadku mniejszych wsi drużyna może składać się z mieszkańców kilku miejscowości,
• Uczestniczą mieszkańcy na stało lub czasowo zameldowani na terenie gminy,
• Dopuszcza się uczestnictwo trzech grających zawodników z poza terenu gminy,
• W turnieju  mogą brać udział osoby od 15 roku życia,
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji danych, co w szczególności może mieć miejsce w związku ze złożonym protestem,
• W przypadku stwierdzenia udziału nieuprawnionego zawodnika lub zawodników drużyna zostaje zdyskwalifikowana w danej dyscyplinie,
• Listę imienną reprezentacji sołectwa poświadcza kapitan drużyny, który reprezentuje ją w trakcie turnieju (sołectwa uczestniczące we wszystkich konkurencjach mogą zgłosić 22 zawodników w tym 2 kobiety),
• Wymagane dokumenty: karta zdrowia zawodnika lub lista uczestników potwierdzona przez lekarza, ubezpieczenie NW,
• Wszyscy uczestnicy turnieju obowiązani są posiadać stroje sportowe tj. obuwie sportowe, koszulki z krótkim rękawem, spodenki lub dół dresów,
• Organizator nie zapewnia transportu drużyn,


Uwaga! Zawodnik z poza gminy Szczurowa musi posiadać w trakcie imprezy dowód osobisty, pod rygorem wykluczenia go z reprezentacji miejscowości.V. Konkurencje i sposób ich przeprowadzenia.
• Piłka nożna
I. Zespół składa się z 11 zawodników plus 4 rezerwowych,
II. Czas trwania meczu – 2 x 15 min. z obowiązkową przerwą - 5 min.
III. Turniej rozegrany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej,
IV. System rozgrywania turnieju ustalony zostanie przed rozpoczęciem gry.
V. O kolejności miejsc w tabeli turnieju decydują kolejno:
a )Największa liczba zdobytych punktów,
b )W przypadku takiej samej liczby punktów wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,
c) Przy tej samej liczbie punktów w meczach bezpośrednich decyduje liczba bramek strzelonych,
d) Ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,
e) Przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli,

• Spacer farmera (bieg z ciężarem)
I. Zespół składa się z 4 zawodników ( 2 mężczyzn i 2 kobiety),
II. Zadaniem mężczyzny jest przeniesienie przez szerokość boiska dwóch ciężarów, po jednym w każdej z dłoni,
III. Zadaniem kobiety jest bieg z piłeczką i wbicie gwoździa w jak najkrótszym czasie
IV. Sposób rozegrania zostanie ustalony przed rozpoczęciem konkurencji,     

• Przeciąganie liny
I. Zespół składa się z 6 zawodników,
II. Pary rywalizują miedzy sobą w trzech podejściach, każdorazowo po zmianie pola,
III. Sposób rozegrania zostanie ustalony przed rozpoczęciem konkurencji,

VI. Punktacja.
Piłka nożna
• I miejsce  –   7 punktów
• II miejsce –  6 punktów
• III miejsce – 5 punktów
• IV miejsce – 4 punkty  
• V miejsce –   3 punkty
• VI miejsce – 2 punkty
• VII miejsce –1 punkt

Spacer farmera
• I miejsce –    7 punktów
• II miejsce –  6 punktów
• III miejsce – 5 punktów
• IV miejsce – 4 punkty
• V miejsce –   3 punkty
• VI miejsce – 2 punkty
• VII miejsce –1 punkt

Przeciąganie liny
• I miejsce –    7 punktów
• II miejsce –  6 punktów
• III miejsce – 5 punktów
• IV miejsce – 4 punkty
• V miejsce –   3 punkty
• VI miejsce – 2 punkty
• VII miejsce –1 punkt
 


Uwaga !
• Drużyny, które nie będą uczestniczy w poszczególnych konkurencjach, w klasyfikacji generalnej otrzymują 0 pkt. za tą konkurencję.VII. Nagrody.
• W piłce nożnej miejsca od I-III otrzymują puchary plus nagrody rzeczowe, kolejne miejsca nagrody rzeczowe.
• W konkurencjach spacer farmera  i przeciąganie liny drużyny otrzymują medale,
• Każda z drużyn w klasyfikacji generalnej otrzymuje puchar za zajęte miejsce,
 
VIII. Postanowienia końcowe.

• Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną, techniczną, sędziowską, nagłośnienie oraz ubezpieczenie imprezy,
• Koszty organizacyjne, zakup nagród oraz posiłek dla uczestników pokrywają organizatorzy,
• Pozostałe koszty pokrywają uczestniczące w turnieju drużyny,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów imprezy,  
• Organizator  zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie. W przypadku istotnych zmian zobowiązuje się do powiadomienia zawodników o zaistniałych zmianach w regulaminie.

 


Źródło
/GCKCziS Szczurowa/

 
<<< wstecz


Kwiecień 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Multimedia
Publikacje
Folklor Szczurowa
Nasza Gazeta
Stowarzyszenia i Kółka
Jak do nas dojechać
Jesteś monitoring pozycji gościem na naszej stronie.

Nasze projekty wspierają:
Copyright©2019