ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Menu Główne
Polityka bezpieczeństwa
Działalność
Organizacje
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Biblioteki
Publikacje
Instytucje i Urzędy
Muzeum Dwór w Dołędze
Data utworzenia:
2017-05-23


PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Artystycznej - Krakowski Wianek 2017

Komisja Artystyczna w składzie:

1.Aleksandra SZURMIAK–BOGUCKA -  etnomuzykolog z Krakowa (przewodnicząca)
2.Wiesława HAZUKA - choreograf z Tarnowa
3.Jadwiga ADAMCZYK - muzyk - folklorysta z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
4.Beata ROMPAŁA - folklorysta z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie
5.Benedykt KAFEL - etnograf z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu


Po obejrzeniu i wnikliwej ocenie 85. prezentacji konkursowych, w których uczestniczyło 700 wykonawców tj. 14 zespołów regionalnych w tym: 9 zespołów prezentujących formy autentyczne, 5 zespołów prezentujących formy artystycznie opracowane, 2 grup regionalnych, 9 dorosłych kapel ludowych, 2. młodzieżowych, 1 mistrza i 3 uczniów,  9. solistów-instrumentalistów, 33. dorosłych grup śpiewaczych, 1 młodzieżowej, 11 dorosłych śpiewaków ludowych i 2. młodzieżowych z 7 powiatów Małopolski tj. brzeskiego, bocheńskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, tarnowskiego, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


W KATEGORII:  DOROSŁYCH ZESPOŁÓW
PREZENTUJĄCYCH FORMY AUTENTYCZNE

NAGRODĘ GŁÓWNĄ KRAKOWSKI WIANEK  oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000,00 zł otrzymuje:
● Zespół Pieśni i Tańca SWOJACY z Wierzchowławic
   za program: NA LEN, NA KONOPIE ŻEBY SIĘ DARZYŁO
I MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1800,00 otrzymuje:
● Zespół Regionalny ŁĄKTA z Łąkty Górnej
   za program: LĄKIECKI COMBER
II MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1600,00 zł  otrzymuje:
●  Zespół Pieśni i Tańca ELEGIA z Rudnika
    za program: WESELE RUDNICKIE
●  Zespół Folklorystyczny
Dwa równorzędne III MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 1300 zł otrzymują:
●  Zespół Regionalny OTFINOWIANIE z Otfinowa
    za program: JAK TO W ŚW. SCEPONA DO KOWOLA JÓZKA PRZYŚLI
●  Zespół Regionalny BISKUPIANIE z Biskupic Radłowskich
    za program: ROZPLECINY
WYRÓŻNIENIE otrzymuje:
●  Zespół Folklorystyczny GWOŹDZIEC z Gwoźdźca
    za program: CO TO SIE WE WSTEPNO ŚRODE NA MELSTYNIE DZIAŁO

W KATEGORII:  MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW
PREZENTUJĄCYCH FORMY AUTENTYCZNE

NAGRODY GŁÓWNEJ oraz I MIEJSCA nie przyznano   
Dwa równorzędne II MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 900,00 zł  otrzymują:
●  Zespół Folklorystyczny MŁODZI JASTRZĘBIANIE z Jastrzębi
    za program: CHLEB I WODA NI MA GŁODA
●  Regionalny Zespół Pieśni i Tańca POJAWIANIE z Pojawia
    za program: POTAJCÓWKA U JAŚKA
III MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł otrzymuje:
●  Zespół Folklorystyczny GWOŹDZIEC z Gwoźdźca
    za program: SKUBANIE PIYRZA

W KATEGORII:  DOROSŁYCH ZESPOŁÓW
PREZENTUJĄCYCH FORMY ARTYSTYCZNIE OPRACOWANE

NAGRODY GŁÓWNEJ NIE PRZYZNANO.
I MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1500,00 otrzymuje:
● Zespół Folklorystyczny SCUROSKO MAGIERECKA ze Szczurowej
   za program: siuta taneczna JO WOM ZAPŁACĘ
II MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1200,00 zł  otrzymuje:
●  Zespół Pieśni i Tańca ECHO DOLINY z Biadolin Radłowskich
    za program: PRZED WESELEM
WYRÓŻNIENIE otrzymuje:
●  Zespół Pieśni i Tańca BRATKOWIE z Oświęcimia
    za program: NA KRAKOWSKIM RYNKU

W KATEGORII:  MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW
PREZENTUJĄCYCH FORMY ARTYSTYCZNIE OPRACOWANE

NAGRODY GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEGO WIANKA  nie przyznano
I MIEJSCA nie przyznano.
II MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 800,00 zł  otrzymuje:
●  Zespół Pieśni i Tańca SIEDLECANIE z Siedlca
    za program: „A TAŃCUJŻE TAŃCUJ MOJE TAŃCOWADŁO”
WYRÓŻNIENIE otrzymuje:
Zespół Pieśni i Tańca ŁAPANOWIANIE z Łapanowa
za program : „Pieśni i tańce Krakowiaków Wschodnich”

W KATEGORII:  GRUP REGIONALNYCH
NAGRODY GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEGO WIANKA oraz 1, 2 i 3 miejsca nie przyznano.
WYRÓŻNIENIA w tej kategorii otrzymują:
●  Grupa Regionalna  KGW LIPOWIANKI z Wygiełzowa
    za program: SKUBANIE PIERZA
●  Grupa Regionalna  KGW z Biadolin Szlacheckich
    za program: KISZENIE KAPUSTY

W KATEGORII:  KAPELE LUDOWE - DOROSŁE
NAGRODĘ GŁÓWNĄ KRAKOWSKI WIANEK oraz  nagrodę pieniężną w wysokości  600,00 zł otrzymuje:
● Kapela Ludowa PASTUSZKOWE GRANIE ze Szczurowej
Dwa równorzędne I MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł każda otrzymuje:
●  Kapela Ludowa MAŁOPOLANIE z Książa Małego
●  Kapela Ludowa z Radziszowa
Trzy równorzędne II MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 każda otrzymują:
●  Kapela Marcina KORBUTA z Siedlca
●  Kapela Ludowa ZALASOWIANIE z Zalasowej
●  Kapela Ludowa KOPIENIOKI z Igołomi
III MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł otrzymuje:
●  Kapela Ludowa Muzyka POWSINOGI z Zalasowej
WYRÓŻNIENIA otrzymują:
Kapela Ludowa Zespołu Regionalnego ŁĄKTA z Łąkty Górnej
Kapela Ludowa W KUŻNI U KOWALA z Kowalowej

W KATEGORII:  KAPELE LUDOWE - MŁODZIEŻ
NAGRODY GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEGO WIANKA nie przyznano.
I MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 400,00 zł otrzymuje:
●  Kapela Ludowa Dziecięcego Zespołu Regionalnego MOGILANIE z Mogilan
II MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 otrzymuje
●  Kapela Ludowa ŁAPANOWIANIE z Łapanowa

W KATEGORII:  INSTRUMENTALISTÓW - DOROŚLI

NAGRODĘ GŁÓWNĄ KRAKOWSKI WIANEK oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł otrzymuje:
● Józef ŚWISTAK z Woli Dębińskiej (heligonka)
I MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 150,00 zł otrzymuje:
●  Daniel KÜBLER z Igołomi (heligonka, skrzypce, fujarka)
Dwa równorzędne II MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 120,00  zł każda otrzymuje:
●  Marcin KORBUT z Siedlca (heligonka)
●  Józef BOLISĘGA z Jurczyc (skrzypce)
Dwa równorzędne III MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości po 100,00 otrzymuje:
●  Karol KORBUT z Siedlca (trąbka)
● Zygmunt Kazimierz LĘDŹWA z Książa Małego – Kolonii

W KATEGORII:  INSTRUMENTALISTÓW - MŁODZIEŻ

NAGRODY GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEGO WIANKA nie przyznano.
I-go MIEJSCA nie przyznano.
II MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100,00 zł otrzymuje:
●  Gabriela JANIK z Tomaszowic (skrzypce)
III MIEJSCA oraz nagrodę pieniężną w wysokości 80,00 zł otrzymuje
●  Dariusz KRUCZEK z Grabia (heligonka)

W KATEGORII: GRUPY ŚPIEWACZE - DOROSŁE

NAGRODĘ GŁÓWNĄ KRAKOWSKI WIANEK  oraz nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł otrzymuje:
●  Męska Grupa Śpiewacza BOLĘCANIE z Bolęcina
Trzy równorzędne I MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 250,00 zł każda otrzymuje:
●  Kobieca Grupa Śpiewacza SPIYWOCKI ze Stowarzyszenia Gminy Krzeszowice
●  Męska Grupa Śpiewacza KOZIEROWIANIE z Kozierowa
●  Męska Grupa Śpiewacza KOPIENIOKI z Igołomi
Pięć  równorzędnych II MIEJSC oraz nagrody pieniężne w wysokości po 200,00  zł każda otrzymuje:
●  Kobieca Grupa Śpiewacza SIEDLECANKI z Siedlca
●  Kobieca Grupa Śpiewacza GWOŹDZIEC z Gwoźdźca
●  Kobieca Grupa Śpiewacza KARNIOWIANIE z Karniowic
●  Kobieca Grupa Śpiewacza ZZA LASU z Zalasowej
●  Kobieca Grupa Śpiewacza SIEMIECHOWIANKI z Siemiechowa
Trzy równorzędne  III MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 150,00 zł każda otrzymuje:
●  Kobieca Grupa Śpiewacza BOLĘCANKI z Bolęcina
●  Kobieca Grupa Śpiewacza OTFINOWIANKI z Otfinowa
●  Kobieca Grupa Śpiewacza WESOŁE KUMOSZKI z Tomaszowic
WYRÓŻNIENIA otrzymują:
●  Kobieca Grupa Śpiewacza ZPiT PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej
●  Kobieca Grupa Śpiewacza ŁĄKTA z Łąkty Górnej
●  Męska Grupa Śpiewacza NIEDŹWIEDZOKI z Niedźwiedzy

Dyplomy za udział otrzymują:
Grupy Śpiewacze: OSTRĘŻŁANKI  z Ostrężnicy i Łan, PŁAZIANKI z Płazy, BALINIANKI z Balina, POGORZYCANKI z Pogorzyc, PSARZANIE z Psar, WOLANKI z Woli Radłowskiej, KGW  z Młoszowej, TURZANKI z Turzy, Kobieca i Męska Grupa Śpiewacza JADOWNICZANIE z Jadownik,  z Poręby Spytkowskiej, Męska Grupa Śpiewacza ZPiT PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej, KGW MĘTKOWIANKI z Mętkowa, KGW z Olszyny, OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA z Porąbki Uszewskiej, POGÓRZANKI z Jastrzębi, ZF KSIĄŻOWIACY z Książa Wielkiego, ZOFIPOLANKI z Zofipola, BISKUPIANIE z Biskupic.

W KATEGORII: GRUPY ŚPIEWACZE - MŁODZIEŻ
NAGRODY GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEGO WIANKA I, II i III MIEJSCA nie przyznano
Dyplom za udział otrzymuje: Dziewczęca Grupa Śpiewacza GWOŻDZIEC z Gwoźdźca

W KATEGORII: ŚPIEWAK LUDOWY - DOROŚLI
NAGRODĘ GŁÓWNĄ KRAKOWSKI WIANEK oraz nagrodę pieniężną w wysokości 180,00 zł otrzymuje:
● Cecylia ŁABNO z Zawady
Dwa równorzędne I MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 150,00zł każda otrzymuje:
●  Stanisław OŚLIZŁO z Jastrzębi
●  Krzysztof RYNDAK z Siedliszowic
II MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 120,00  zł każda otrzymuje:
●Beata KRAWCZYK z Kozierowa
Trzy równorzędne III MIEJSCA oraz nagrody pieniężne w wysokości po 100,00 zł każda otrzymuje:
●Władysława OLEKSY z Płazy
●Lucyna KULIG z Karniowic
●Ewa BLICHARZ z Turzy
WYRÓŻNIENIA otrzymują:
●Gabriela WORWA z Siedlca
●Teresa MIERZWA z Pogorzyc
●Bożena ADAMCZYK z Młoszowej

Dyplomy za udział otrzymują: Zbigniew KUMIĘGA z Lubczy, Cecylia KANIA z Balina, Anna ŁOŚ z Woli Radłowskiej.

W KATEGORII: ŚPIEWAK LUDOWY - MŁODZIEŻ
NAGRODY GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEGO WIANKA , I, II i III MIEJSCA
nie przyznano.

WYRÓŻNIENIA otrzymują:
Szymon CISZEK z Boczowa, Maksymilian TOMCZYK z Otfinowa.

W KATEGORII: MISTRZ - UCZEŃ
NAGRODY GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEGO WIANKA , . I-go MIEJSCA nie przyznano,
II MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 150,00 zł każda otrzymuje:
●  MISTRZ Anna WENC – ZABAWA z Zalasowej (skrzypce)
uczniowie: Sebastian GROCH z Zalasowej                 
                    Katarzyna Mierzyńska z Zalasowej
                    Zuzanna ZAJĄC z Zalasowej

Do udziału na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych, Drużbów i Starostów Weselnych „SABAŁOWE BAJANIA”, które odbędą się w sierpniu 2017 r. w Bukowinie Tatrzańskiej,  Komisja kwalifikuje:

● INSTRUMENTALISTĘ – Józefa ŚWISTAKA z Woli Dębińskiej
● INSTRUMENTALISTĘ – Daniela KÜBLERA z Igołomi
●  ŚPIEWACZKĘ – Cecylię ŁABNO z Zawady
● ŚPIEWAKA – Krzysztofa RYNDAKA z Siedliszowic
● ŚPIEWAKA – Stanisława OŚLIZŁO z Jastrzębi
● Męską Grupę Śpiewaczą BOLĘCANIE z Bolęcina
● Męską Grupę Śpiewaczą KOPIENIOKI z Igołomi
● Kobiecą Grupę Śpiewaczą SPIYWOCKI z KGW Gminy Krzeszowice
● Męską Grupę Śpiewaczą KOZIEROWIANIE z Kozierowa

Do udziału na Małopolski Przegląd Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY
w Łużnej, w 2017 r., Komisja kwalifikuje
:

●  Zespół Pieśni i Tańca SWOJACY z Wierzchosławic
    z programem: NA LEN, NA KONOPIE ŻEBY SIĘ DARZYŁO
●  Zespół Folklorystyczny ŁĄKTA z Łąkty Górnej
    z programem: ŁĄKIECKI COMBER

Do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Komisja kwalifikuje:
Instrumentalistę  Daniela KÜBLERA z Igołomi
Śpiewaczkę Cecylię ŁABNO z Zawady
Kapelę Ludową PASTUSZKOWE GRANIE ze Szczurowej

Dynamiczny rozwój KRAKOWSKIEGO WIANKA oraz spore zainteresowanie lokalnych społeczności uczestnictwem w tej ważnej dla Krakowiaków imprezie daje nadzieję i napawa dużym optymizmem. Systematyczne zabiegi Organizatorów oraz Komisji w zakresie podnoszenia poziomu merytorycznego i artystycznego wykonawców Przeglądu sprawiają, że Szczurowa przyciąga, mobilizuje i nobilituje przyszłych laureatów. Zdobycie tu czołowych nagród otwiera drzwi do udziału w imprezach ogólnopolskich jak:
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,  Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych, Drużbów i Starostów Weselnych „SABAŁOWE BAJANIA” w Bukowinie Tatrzańskiej. Jednak to co najważniejsze, to ukierunkowanie spojrzenia przyszłych wykonawców oraz widowni na to, co nazywamy autentyzmem i co stanowi źródło dalszego, właściwego rozwoju ruchu regionalnego w Małopolsce. Należy mieć tylko nadzieję, że Krakowski Wianek długo jeszcze będzie wpływał na rozkwit i popularyzację -  przede wszystkim wśród młodego pokolenia – piękna i bogactwa kultury Krakowiaków od Oświęcimia po Tarnów, od Szczurowej po Zakliczyn.
Komisja serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu: członkom zespołów regionalnych, grup śpiewaczych, kapel ludowych, śpiewakom ludowym, instrumentalistom, mistrzom-muzykom i ich uczniom za tak duży wkład pracy włożony w przygotowanie zaprezentowanych programów. Dziękujemy Organizatorom: Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na czele z dyrektorem Panem Antonim Malczakiem  zastępcą Panią Małgorzatą Kalarus, pracownikom SOKOŁA, dyrektorowi Grzegorzowi Zarychowi i wszystkim pracownikom Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej oraz służbom technicznym za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu, a konferansjerowi Stanisławowi Gurgulowi za stworzenie sympatycznej atmosfery podczas 3-dniowej imprezy.
Nagrody pieniężne zostaną przekazane przez Organizatorów na konta instytucji kultury, które patronują zespołom lub na indywidualne konta kierowników poszczególnych grup uczestniczących w przeglądzie. Wszyscy pozostali  uczestnicy niewymienieni w protokole otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Fundatorami nagród finansowych są:
1. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 19 320,00  zł
2. Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie 3 000,00  zł
Fundatorem nagród rzeczowych – statuetek  KRAKOWSKICH WIANKÓW        
oraz dyplomów jest  Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Patronat honorowy nad Przeglądem objęli:
Jacek KRUPA – Marszałek Województwa Małopolskiego
Andrzej POTĘPA - Starosta Brzeski
Marian ZALEWSKI - Wójt Gminy Szczurowa

Organizatorzy:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
– Biuro Organizacyjne w Tarnowie,
Gmina Szczurowa,
Gminne Centrum  Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

Współorganizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Powiat Brzeski


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
i Powiatu Brzeskiego


Partner Przedsięwzięcia:
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”

Sponsorzy:
KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KRAKOWIE
ADAMEX IMPREZY PLENEROWE
RAJTEK DZIECIĘCY RAJ
FOLKSTAR
EURO SKLEP
MT GURGUL UBEZPIECZENIA
PARTNER UBEZPIECZENIA - Sławomir PATER  
Firma Kosmetyczna AVON – Producent kosmetyków

Patronat medialny:
W Zakolu Raby i Wisły Szczurowski Magazyn Informacyjny,
Radio RDN Małopolska,
Informator Brzeski Powiatowy Miesięcznik Informacyjny,
www.szczurowa.pl, www.gck-szczurowa.pl, www.folklorszczurowa.pl,
www.mcksokol.pl,
fb.com/UrzadGminySzczurowa,
fb.com/mcksokol

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.
                                                                                                   Podpisy Komisji Artystycznej:
1.Aleksandra SZURMIAK– BOGUCKA
2.Wiesława HAZUKA
3.Jadwiga ADAMCZYK
4.Beata ROMPAŁA
5.Benedykt KAFEL


Źródło / MCK Sokół w Nowym Sączu/
<<< wstecz


Kwiecień 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Multimedia
Publikacje
Folklor Szczurowa
Nasza Gazeta
Stowarzyszenia i Kółka
Jak do nas dojechać
Jesteś monitoring pozycji gościem na naszej stronie.

Nasze projekty wspierają:
Copyright©2019